Breaking News
Home / Sayılar / SBArD 30. sayı

SBArD 30. sayı

dm-pg-icon-300x300 ANZAVUR DEMİRPOLAT
1- ÜLGENER’İN PARADOKSU: MELAMİLİK VERSUS “DERVİŞ DİNDARLIĞI” I
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 FATİH YILMAZ

SELİN GÖÇEN

ÖZGE ÖKMEN

LEYLA ÇOKUR

2- ÇATIŞMA BÖLGELERİNDE YAŞAYAN ÇOCUKLARIN RESİMSEL ANLATIMLARINDA YAŞAM VE MUTLULUK: DİYARBAKIR EĞİTSEL ÖRNEĞİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 YUNUS DOĞAN

MURAT TUNCER

3- ÜST-BİLİŞSEL FARKINDALIK, ÖZ-YETERLİK ALGISI VE YABANCI DİLDE AKADEMİK BAŞARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 CAHİT KÜLEKÇİ
4- OSMANLI TOPLUMUNDA ERMENİ AİLESİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 M. NESİM DORU
5- ABDURRAHMÂN EL-AYDERÛSÎ VE LETÂİFU’L-CÛD FÎ MES’ELETİ VAHDETİ’L-VÜCÛD ADLI ESERİNİN BERLİN NÜSHASINA GÖRE YENİDEN TAHKÎKİ, TAHLÎL VE TERCÜMESİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 AHMET TAŞĞIN

ÖNER ATAY

6- HACI BEKTAŞ VELİ VELAYETNAMESİNİ YENİDEN OKUMAK: MACAR TURUL’U İLE GÜL BABA’NIN TUĞRUL’U
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 ABDUSAMET KAYA
7- MEDRESEDE VE İLAHİYAT FAKÜLTESİNDE TOPLUMSAL DEĞİŞME VE DİN İLİŞKİSİ ANLAYIŞININ SOSYOLOJİK AÇIDAN KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZİ (DİYARBAKIR RESMİ İMAMLAR ÖRNEĞİ)
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 HASAN ARSLAN
8- BİR TÜRK KURUMU OLAN AHİLİK VE ŞAHSİYET (KİŞİLİK) GELİŞİMİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 ELÇİN PARÇAOĞLU
9- THE FUNCTION OF GAZE IN THE MOVIES REAR WINDOW, BLADE RUNNER, THE EMPIRE STRIKES BACK AND REVENGE OF THE SITH
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 AHMET TARCAN
10- GÖSTERGEBİLİM TERİMİNİN TÜRKÇEYE AKTARILIŞI ÜZERİNE
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 RECEP UÇAR

VEYSEL K. ALTUN

11- AHLAKİ YARGININ DEĞİŞİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 ÇEVİRİLER

ABDULFETTAH REVVÂS KAL‘ACÎ

ÇEV.: NADİR KARAKUŞ

12- NUREDDİN MAHMUD, ADALETİ VE YOLSUZLUK İLE MÜCADELESİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 SBArD 30. sayı
30. sayıyı tek pdf halinde indirmek için lütfen aşağıdaki pdf simgesine tıklayınız.
  Tam Metin

About Yunus DOĞAN

Check Also

SBArD 33. sayı

CANAN SEYFELİ ELİF KUL 1-OLODUMARE/OLORUN: GELENEKSEL YORUBA DİNİNDE YÜCE TANRI    ESRA ASLAN SABRİ AKMAN ...