Breaking News
Home / Yunus DOĞAN (page 2)

Yunus DOĞAN

SBArD 17. Sayı

dm-pg-icon-300x300 Yılmaz KARADENİZ
1- İRAN BATILILAŞMA HAREKETİNİN ÖNDERLERİNDEN MİRZA MALKUM HAN NİZAMÜDDEVLE ( 1833 - 1908 )
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Durmuş Volkan KARABOĞA
2- XV - XVI. YÜZYILLARDA OSMANLI DEVLETİ'NDE HUBUBAT VE BAKLİYAT ÜRETİMİ VE UMUMİ DAĞILIMLARI
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Hüseyin ELMAS
3- 19. YÜZYIL ÖNCESİ OSMANLI MİNYATÜRLERİNDE BAT ETKİSİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Osman DOĞANAY - Emine KÖKER
4- GERMANİKOLOPİS ( ERMENEK ) NEKROPOLÜ  VE DİSTYL IN ANTİS CEPHE PLANLI BİR KAYA MEZARI
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 H. İsmail ASLANTAŞ
5- ÖĞRETMENLERİN SINIF İÇİ ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Habib ÖZGAN - Bayram ÇETİN - Ebru KÜLEKÇİ
6- İLKÖĞRETİM KADEMESİNDE GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL SİNİZİM DÜZEYİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Seyit Ahmet ATAK
7- HOŞGÖRÜ KAVRAMININ VOLTAİRE FELSEFESİNE ÇEŞİTLİ YANSIMALARI
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Sema YILMAZ GENÇ
8- JOHN KENNETH GALBRAITH'IN YERLEŞİK İKTİSADIN VARSAYIMLARINA YÖNELİK ELEŞTİRİLERİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Emin Erdem KAYA
9- CUMHURİYET SONRASI MÜZİK POLİTİKAMIZ VE BATIYA YÖNELİM
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 M. Devrim BABACAN
10- CAZ MÜZİĞİ TÜRLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Özcan ÖZKARAKOÇ
11- İLKÖĞRETİM II. KADEMEDE ÜÇ BOYUTLU SANAT UYGULAMALARININ YARATICILIĞIN GELİŞMESİNE ETKİSİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Mehmet Kamil COŞKUN
12- ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ANNE BABAYA GÜVENLİ BAĞLANMA DÜZEYLERİNİN DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 SBArD 17. Sayı
17. sayıyı tek pdf halinde indirmek için lütfen aşağıdaki pdf simgesine tıklayınız.
  Tam Metin

SBArD 15. Sayı

dm-pg-icon-300x300 Yılmaz KARADENİZ
1- İRAN KAYNAKLARINA GÖRE TÜRKİSTAN VE İRAN COĞRAFYASINDA İRAN-TURAN HÂKİMİYET MÜCADELELERİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Sadettin BAŞTÜRK
2- YEMEN’DE OSMANLI İNKIRÂZININ SEBEPLERİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Necmettin ÖZERKMEN-Haydar GÖLBAŞI
3- TOPLUMSAL BİR OLGU OLARAK ŞİDDET
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Hasan YAVUZER-Ahmet CİHAN
4- YEREL YÖNETİMLERDEN BEKLENTİLER(AVANOS VE GÜLŞEHİR ÖRNEĞİ)
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 M. Ruhat YAŞAR
5- KONUT POLİTİKALARI VE YOKSULLUK
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Fahri TÜRK
6- KIRGIZİSTAN’DA DEĞİŞİM SÜRECİNDE ORTAYA ÇIKAN SİYASAL HAREKETLER 1989-2008
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Seyit Ahmet ATAK
7- LUDWİG WİTTGENSTEİN’NIN FELSEFE VE FİLOZOF KAVRAMLARINA BAKIŞI
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Mutluhan TAŞ
8- 13.YÜZYILDA ANADOLU’DA ETKİN OLAN TASAVVUF HAREKETLERİNİN 1980 SONRASI ÇAĞDAŞ TÜRK RESMİNE YANSIMALARI
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Harun Hilmi POLAT
9- TEMEL TASARIM EĞİTİMİ DERSİNDE WEB DESTEKLİ RENK ÖĞRETİMİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Uğur ATAN-Ali Atıf POLAT
10- AÇIK HAVA REKLAM ARAÇLARINDAN REKLAM PANOLARININ (BILLBOARDS) KONYA İL MERKEZİNDEKİ GENEL DURUM İNCELEMESİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 SBArD 15. Sayı
15. sayıyı tek pdf halinde indirmek için lütfen aşağıdaki pdf simgesine tıklayınız.
  Tam Metin

SBArD 13. Sayı

dm-pg-icon-300x300 Nejdet GÖK
1- ÇEVRE: YÜZYILIN PROBLEMİ VE OSMANLI DEVLETİ’NDE ÇEVRE BİLİNCİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Metin GÜLTEKİN
2- MAX WEBER’DE RASYONELLİĞİN SOSYOLOJİSİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Bülent SÖNMEZ
3- “PHAİDON” DİYALOGU ÇEVRESİNDE KUR’AN, MİSTİSİZM VE MARXİZM ÜZERİNE DEĞİNMELER
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Ferhat AĞIRMAN - Ahmet AYKOL
4- DEMOKRATİKLEŞME SÜRECİNE KATKISI BAĞLAMINDATÜRKİYE’DE SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Seyit Ahmet ATAK
5- AYDINLANMA FELSEFESİNİN BİR KAZANIMI OLARAK AKIL
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Fikri GÜL - Birol SOYSAL
6- DİL VE DÜŞÜNCE İLİŞKİSİ ÜZERİNE
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Kenan YAKUBOĞLU
7- İNSANIN ONTOLOJİK AÇIDAN TANIMINA İLİŞKİN YAKLAŞIMLARINEĞİTİM AÇISINDAN ÖNEMİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Mustafa CİNOĞLU-H. İsmail ARSLANTAŞ-Habib ÖZGAN
8- İLKÖĞRETİM OKULLARINDA ARAÇ-GEREÇ KULLANIMI
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Osman ASLANOĞLU
9- NÎMÂ YÛŞİC’TEN ÖNCEKİ ÇAĞDAŞ FARS ŞİİRİ (1848-1921)
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Yahya SUZAN
10- SADRU’L-İSLÂM VE EMEVÎLER DÖNEMİNDE MÛSİKÎ HAREKETİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Feridun S. ŞAHİN
11- ANTİK SİKKELER ÜZERİNDE GÖRÜLEN YUNUS BETİMLERİ ÜZERİNE BAZI GÖZLEMLER
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Ümit Serkan EKMEKÇİLER-Mustafa YÜCEL
12- DEĞİŞİM MÜHENDİSLİĞİ İLE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ KAVRAMLARININ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Murat TEKİN-Özden TAŞĞIN-Mustafa YILDIZ
13- BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN KARAR VERME VE KAYGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ (KARAMAN İL ÖRNEĞİ)
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Yılmaz KARADENİZ-Birol Bayram GÜNGÖR
14- AMASYA SANCAĞI’NDA MUKATAA VE VERGİ GELİRLERİ (1812–1813)
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 SBArD 13. sayı
13. sayıyı tek pdf halinde indirmek için lütfen aşağıdaki pdf simgesine tıklayınız.
  Tam Metin

SBArD 12. Sayı

dm-pg-icon-300x300 Recep Cengiz - Ramazan SARIÇİÇEK
1-NESİMİ’NİN ŞİİRLERİNDE ORTODOKS VE HETERODOKS DÜALİZMİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Burak GÜMÜŞ
2- ALEVİ MAZLUM SÖYLEMİ ÇERÇEVESİNDE KERBELA VE OSMANLI İMPARATORLUĞU İLE İLGİLİ ANMA POLİTİKASI DENEMELERİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 İbrahim ÖZCOŞAR
3- 19. YÜZYILDA DİYARBAKIR’DA HIRİSTİYAN CEMAATLER
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Fatih YAĞMUR
4- ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Ali KOZAN
5- TARİH YAZIMINDA TARAFSIZLIK PROBLEMİ:İLK DÖNEM SİYER-İSLAM TARİHİ YAZICILIĞI ÖRNEĞİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Metin Ziya KÖSE
6- GOETHE ÖRNEĞİNDE EDEBİYATTA ÖZGÜNLÜĞÜN ÖLÇÜSÜVE TÜRK EDEBİYATI
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Fahri TÜRK
7- BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDA OSMANLI DEVLETİ’NİN FİLİSTİN SİYASETİ (1914-18)
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Ahmet KOLBAŞI
8- KOÇİ BEY RİSALESİ’NE GÖREXVII. YÜZYILDA OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDA DEVLET- HALK MÜNASEBETLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Mehmet Ali SARI - Ferhat AĞIRMAN
9- “TARİHTE İLERLEME İDESİ”NİN BİÇİMSEL VE TARİHSEL İKİ KAYNAĞI: AUGUSTİNUS’UN VE AYDINLANMA’NIN TARİH ANLAYIŞLARI
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Yahya SUZAN
10- EL-HÂCİRÎ VE DÎVÂNI
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Hasan YAVUZER
11- DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞININ KURUMSAL YAPILANMASI İÇİNDE CAMİ HİZMETLERİNE SOSYOLOJİK BİR BAKIŞ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Hasan TAŞDEMİR - Murat ÇINAR
12- AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNDA BİR ESNEK HUKUK ARACI OLARAK AÇIK KOORDİNASYON YÖNTEMİ VE ENTEGRASYONA KAZANDIRDIKLARI
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Leyla ÇAKICI GERÇEK
13- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Ahmet KANKAL - Ahmet CİHAN
14- XX. YÜZYILIN BAŞINDA İSTANBUL’DA YAYIMLANAN GAZETELER
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 SBArD 12. sayı
12. sayıyı tek pdf halinde indirmek için lütfen aşağıdaki pdf simgesine tıklayınız.
  Tam Metin

SBArD 11. Sayı

dm-pg-icon-300x300 Ali BOĞA
1- OKULLARDA GÖRSEL SANAT EĞİTİMİ AMAÇ-İLKE-YÖNTEM
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Selahattin KAYMAKCI - Osman ÇAKIR
2- TÜRK EĞİTİM TARİHİ’NDE YÜKSEKÖĞRETİMİN GELİŞİMİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Mustafa CİHAN
3- DİLTHEY’DA İNSANİ VE TARİHSEL OLANI ANLAMANIN ARACI OLARAK SANAT
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Bülent SÖNMEZ
4- FELSEFENİN MEŞRULUK SORUNU ÜZERİNE
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Nihat ŞİMŞEK
5- YENİ İLKÖĞRETİM 6. VE 7. SINIF SOSYAL BİLGİLER PROGRAMI İLE İLGİLİ BİR DEĞERLENDİRME: ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Sabri EYİGÜN
6- GOETHE ÖRNEĞİNDE EDEBİYATTA ÖZGÜNLÜĞÜN ÖLÇÜSÜVE TÜRK EDEBİYATI
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Hüseyin YAŞAR
7- YENİ ROMAN’DAKAHRAMAN VE OLAY ÖRGÜSÜ’NÜN ALDIĞI YENİ BİÇİMLER
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Mehmet YEŞİLBAŞ
8- POLİTİK BİR İKNA ENSTRÜMANI OLARAK YEREL YÖNETİMLERDE HALKLA İLİŞKİLER
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Yılmaz KARADENİZ
9- İNGİLTERE’NİN İRAN-AFGANİSTAN POLİTİKASI (1848-1870)
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Selim Hilmi ÖZKAN
10- XVIII. YÜZYILIN BAŞLARINDA BASRA’NIN GÜVENLİĞİ MESELESİ VE OSMANLI DEVLETİ’NİN BÖLGEDE ALDIĞI TEDBİRLER
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Abdullah KAYA
11- MENGÜCEK BEYLİĞİNİN KURULUŞU VE BEYLİĞİN BÖLGEDEKİ TÜRKLEŞMEDEKİ ROLÜ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Adnan GÜL
12- TÜRK MİLLÎ BAĞIMSIZLIK SAVAŞINDA MARAŞ MÜDAFAASININ ÖNEMİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Hatip YILDIZ
13- ZİYA GÖKALP (MEHMED ZİYA)’İN TALEBELİK YILLARI
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 SBArD 11. sayı
11. sayıyı tek pdf halinde indirmek için lütfen aşağıdaki pdf simgesine tıklayınız.
  Tam Metin

SBArD 23. Sayı

dm-pg-icon-300x300 Nihal Cömert ÖTKEN - Mustafa ŞAHİN
1- ASMA DAVULUN TARİHÇESİ, YAPIMI VE NOTASYONU
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Seyfettin ERDOĞAN - Çağrı YILDIRIM
2- PARASAL AKTARIM MEKANİZMASI KONUT FİYATLARI KANALI ÜZERİNE AMPİRİK BİR ANALİZ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Mehmet TATAR
3- TÜRKİYE'DE GENÇ İSTİHDAMI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Mehmet KOCA - Erol BULUT
4- KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI, EĞİTİM VE ÖZNENİN MODERN TOPLUMDAKİ YENİ YÜZÜ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Murat ALTUĞ
5- MUHASEBE BİLGİ SİSTEMLERİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Mustafa ŞAHİN
6-ORTAÇAĞDA DEĞİRMENCİLİK
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Oğuz YURTTADUR
7- POSTMODERN SÜREÇTE RESİM SANATINDA DİSİPLİNLERARASI ÇÖZÜMLEMELER
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Recep CENGİZ
8- SEYİRCİ VE ONUN RAKİPLERİ ARASINDA SÜBJEKTİF BİR ŞİDDET ALANI; FUTBOL
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Tarkan YAZICI - Şefika İzgi TOPALAK
9- GÜZEL SANATLAR LİSESİ MÜZİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN PİYANO DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 SBArD 23. Sayı
23. sayıyı tek pdf halinde indirmek için lütfen aşağıdaki pdf simgesine tıklayınız.
  Tam Metin
 

SBArD 22. Sayı

dm-pg-icon-300x300 Ata ATUN
1- HAYDAR ALİYEV'İN 90 YILLIK MİRASI
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 M. Ali EROĞLU - Alikram ABDULLAYEV - Eyüp ZENGİN
2- HAYDAR ALİYEV VE AZERBAYCAN EĞİTİM SİSTEMİ: GENEL BİR DEĞERLENDİRME
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Bilal DEDEYEV
3- DAĞLIK KARABAĞ'DA NÜFUS DÖNEMİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Akif ABDULLAH
4- HAYDAR ALİYEV DÖNEMİ VE AZERBAYCAN
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Osman Nuri ARAS
5- HAYDAR ALİYEV DÖNEMİNDE AZERBAYCAN EKONOMİSİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Beşir MUSTAFAYEV
6-TERÖR VE İŞGAL SONUCU YAŞANAN MÜSLÜMAN  - TÜRK SOYKIRIM YASASINI ONAYLAYAN TEK LİDER: HAYDAR ALİYEV
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Elehin AHMEDOV
7- AZERBAYCAN'IN NATO İLE İŞBİRLİĞİNİN GELİŞMESİNDE HAYDAR ALİYEV'İN ROLÜ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Aynur FERMANOVA
8- AZERBAYCAN'IN ULUSLARARASI İLİŞKİLERİNİN GENİŞLEMESİNDE UNESCO İLE İŞBİRLİĞİNİN ROLÜ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 İlyas GÖKHAN
9- SULTAN FEREC ZAMANINDA MEMLÜK DEVLETİ'NİN ( H.803 / 815 - M. 1399 / 1412 ) İKTİSADİ DURUMUNA GENEL BİR BAKIŞ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Hatem CABBARLI - Vüsale ABDULLAYEVA
10- HAYDAR ALİYEV DIŞ POLİTİKASININ TEMEL ÖZELLİKLERİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Mehmet DİKKAYA - Onur DEMİRCİ
11- AZERBAYCAN'IN KÜRESEL EKONOMİYE EKLEMLENMESİNDE HAYDAR ALİYEV'İN ROLÜ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Vefa KURBAN - Mehmet Ali DEMİRBAŞ
12- YAYINLANAN BİR MİZAH DERGİSİ: "BABA-Yİ EMİR" ( 1915 - 1916 )
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Samir GULIYEV
13- AVRUPA BİRLİĞİ'NİN ENERJİ GÜVENLİĞİNDE AZERBAYCAN'IN YERİ VE ÖNEMİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 SBArD 22. sayı
22. sayıyı tek pdf halinde indirmek için lütfen aşağıdaki pdf simgesine tıklayınız.
  Tam Metin
 

SBArD 21. Sayı

dm-pg-icon-300x300 Remzi KILIÇ
1- YAVUZ SULTAN SELİM DEVRİ ( 1512 - 1520 ) DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA OSMANLI HAKİMİYETİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 İsmail ERMAĞAN
2- IV. HÜRMÜZ VE II. HÜSREV DÖNEMLERİNDE GÖKTÜRK - SASANİ İLİŞKİLERİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Mehmet Serkan ŞAHİN
3- CUMHURİYETİN İLK GENEL NÜFUS SAYIMINA GÖRE DİYARBAKIR KENT MERKEZİ'NİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Ali ARSLAN - Sadettin BAŞTÜRK - Gülten ARSLAN
4- ÇOK PARTİLİ DÖNEMDE DİYARBAKIR MİLLETVEKİLLERİ: GEÇMİŞTEN GELECEĞE DİYARBAKIR MİLLETVEKİLLERİNİN SOSYOLOJİK ANALİZİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Mehmet ÖZGER
5- İKTİDAR VE AŞK ARASINDA ŞAH & SULTAN
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Mustafa ŞAHİN
6-MİRZA ŞAHRUH'UN EŞLERİ GEVHERŞAD AĞA VE MÜLKET AĞA'NIN SİYASİ VE SOSYAL HAYATTAKİ ROLLERİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Saim YÖRÜK
7- XVII. YÜZYILIN İLK YARISINDA ÜSKÜDAR HAMAMLARI VE HAMAM ESNAFI
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Yalçın DOĞAN
8- TBMM I. DÖNEM DİYARBAKIR MİLLETVEKİLLERİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Alpay BİZBİRLİK
9- XVI. YÜZYIL'DA DİYARBAKIR ŞEHRİ VAKIFLARINDA MÜTEVELLİLER VE ÜCRETLERİ ÜZERİNE
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Bahar Burtan DOĞAN - Hüseyin YILDIRIM - Halil İbrahim AYDIN
10- TÜRKİYE'DE VERGİ HARCAMALARI UYGULAMASI VE VERGİLEME ADALETİNE YANSIMALARI HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 SBArD 21. Sayı
21. sayıyı tek pdf halinde indirmek için lütfen aşağıdaki pdf simgesine tıklayınız.
  Tam Metin
 

SBArD 19. Sayı

dm-pg-icon-300x300 Feridun BİLGİN
1- OSMANLI HAKİMİYETİNDEKİ CEZAYİR'E ENDÜLÜS MÜSLÜMANLARI (MORİKOLAR)'IN GÖÇLERİ VE FAALİYETLERİ (XVI. ASIR)
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Yılmaz KARADENİZ
2- IV. HÜRMÜZ VE II. HÜSREV DÖNEMLERİNDE GÖKTÜRK - SASANİ İLİŞKİLERİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Masoumeh DAEİ
3- XIX. YÜZYIL'DA İRAN - OSMANLI TİCARETİNDE TRABZON - ERZURUM - TEBRİZ TİCARİ YOLUNUN ÖNEMİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Sadettin BAŞTÜRK
4- ÇELEBİ MEHMED'İN KUZEY ANADOLU YEREL TÜRKMEN BEYLERİYLE MÜCADELELERİ VE SONUÇLARI
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Salih SAVAŞ
5- NABİ DİVANINDA FARS KÖKENLİ KELİMELER
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Yahya SUZAN
6- SUHAYM 'ABD BENİ'L - HASHAS VE ŞİİRLERİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 İsa ÖZKAN
7- II. MEŞRUTİYET VE SONRASINDA EDEBİ TENKİT
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Canan Gamze BAL - Serkan ADA
8- TÜRKİYEDE'DE KOOPERATİFÇİLİK VE YÖNETİM SORUNLARI
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Hüseyin ELMAS
9- CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA ÇAĞDAŞ TÜRK RESMİNDE DEĞİŞME VE YENİLEŞME
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Neslihan KIYAR
10- 1950 ÖNCESİ MODERN TÜRK RESMİ'NDE FİGÜRATİF OLUŞUMLAR
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 SBArD 19. Sayı
19. sayıyı tek pdf halinde indirmek için lütfen aşağıdaki pdf simgesine tıklayınız.
  Tam Metin

SBArD 16. Sayı

dm-pg-icon-300x300 Yılmaz KARADENİZ
1- İRAN'DAN AVRUPA'YA GÖNDERİLEN DİPLOMATİK HEYETLERİN BATIDAKİ GELİŞMELERE BAKIŞ TARZI ( 1809 - 1838 )
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Sungur DOĞANÇAY
2- XIX. YÜZYIL SONLARINDA ADIYAMAN ŞEHRİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Zahir KIZMAZ
3- DİN VE SUÇ:  CEZAEVİNDE HÜKÜMLÜ BULUNAN BAZI SUÇLULARIN DİNDARLIK DURUMLARI
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Mustafa ÇEVİK
4- RUMİ'S TOLERANCE BETWEEN PLURALİSM AND EXCLUSİVİSM
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Bülent SÖNMEZ
5- İNANÇ VE DOGMA
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Ayhan DEREKO
6- HEGEL VE MERLEAU - PONTY'DE DUYARLIK VE ALGI
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Zülküf KARA
7- BEDENİN SOSYOLOJİK TARİHİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Birsen LİMON
8- ÇAĞDAŞ TÜRK RESMİNDE ÖRGÜTLÜ SANAT HAREKETLERİNİN TÜRK TOPLUMUNDA SANAT ALT KÜLTÜRÜNÜN OLUŞMASINA ETKİSİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Ahmet DALKIRAN
9- GÜNÜMÜZ SOYUT SANAT ANLAYIŞININ EĞİTİM FAKÜLTELERİ RESİM - İŞ ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALLARI'NDA RESİM ANA SANAT ATÖLYE DERSLERİNE YANSIMASI
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Neslihan KIYAR
10- YENİ, AVANGART, PROTEST OLANI ALGILAMA
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Tahsin KULA
11- İSLAM DÜŞÜNCESİNDE NEFİS VE RUH KAVRAMLARI ÜZERİNE BAZI DEĞERLENDİRMELER
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 SBArD 16. Sayı
16. sayıyı tek pdf halinde indirmek için lütfen aşağıdaki pdf simgesine tıklayınız.
  Tam Metin