Breaking News
Home / administrator

administrator

SBArD 36. sayı

SBArD 36 Sayı Kapak SBArD 36 Sayı Jenerik HANİFE NÂLÂN GENÇ 1-UNE ETUDE SUR L’ENVIRONNEMENT ET LES COMPOSANTES D’UNE CLASSE DE LANGUE    MEHMET FATİH ÜNAL 2- MEVLÂNÂ VE HEIDEGGER’DE ÖLÜMÜN FENOMENOLOJİK YORUMU    MERVE YİĞİTOĞLU 3- İSLAM AİLE HUKUKU’NDA EŞLER ARASINDA UYUŞMAZLIKLARIN OLUŞMAMASI İÇİN ALINAN TEDBİRLER    BİROL YILDIRIM ...

SBArD 35. sayı

SBArD 35 Sayı Kapak SBArD 35 Sayı Jenerik SULTANMURAT ABZHALOV 1-ORTA ASYA MEDRESELERİNDE HANEFİ- MATURİDİ EĞİTİM SİSTEMİNİN ÖZELLİKLERİ    ERDEM SEVİMLİ 2- 16. YÜZYIL KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE KALENDERÎ ALGISI    MELEK SARI GÜVEN 3- VİTAL CUİNET’E GÖRE 19. YÜZYIL’IN SON ÇEYREĞİNDE KASTAMONU VİLAYETİ’NDE ULAŞIM VE TİCARET    AHMET TAK 4- ...

SBArD 34. sayı

SBArD 34 Sayı Kapak SBArD 34 Sayı Jenerik AHMET TAŞĞIN SULTANMURAT ABZHALOV BAKHYTZHAN SAPAROV 1-MUHİBB-İ EHLİBEYTTEN KOZAN SANCAĞI MÜLHAKATINDAN KARS-I ZÜLKADİRİYELİ [KADİRLİLİ] MÜFTİZADE HAZIM AGÂH EFENDİ    ESRA ERDEN 2- ŞEYH GÂMİZÎ ALİ BABA’DA HAYVAN SEMBOLİZMİ    HALİT YEŞİLMEN 3- SÜRYANİLERDE ÖZDEYİŞ GELENEĞİNİN ROLÜ: ERDEMLİ BİR HAYAT İÇİN HİKMETİN/BİLGELİĞİN SOSYAL ...

SBArD 33. sayı

CANAN SEYFELİ ELİF KUL 1-OLODUMARE/OLORUN: GELENEKSEL YORUBA DİNİNDE YÜCE TANRI    ESRA ASLAN SABRİ AKMAN 2- KENTLEŞMENİN SOSYAL DEĞİŞMEYE ETKİSİ    MEHMET MEKİN MEÇİN 3- ZERDÜŞTÎLİK İLE İŞRAKÎLİK ARASINDA BİR KARŞILAŞTIRMA: MELEK FİKRİ    HALİT YEŞİLMEN 4- DOĞA VE KÜLTÜR İLİŞKİSİ AÇISINDAN DİJİTALİZM VE MOUSE KRİZİ    ESRA ASLAN DENİZ ...

SBArD 32. sayı

ESRA AKAY DAĞ 1-DO MUSLIMS AND CHRISTIANS BELIEVE IN THE SAME GOD? SOME RECENT DISCUSSIONS*    İDİRİS DEMİREL İSA AKALIN 2- BATI SİYASET FELSEFESİ TARİHİNDE SİYASAL TEZAHÜRLERİ BAKIMINDAN TANRI TASAVVURLARI    MEHMET CEVAT ERGİN 3- KÛFELİ DİLCİ EL-MUFADDAL ED-DABBÎ VE KİTÂBU’L-EMSÂL’I    CANAN SEYFELİ 4- KELDANİ PATRİKLİĞİ’NİN İDARESİ VE OSMANLI ...

SBArD 31. sayı

DOLUNAY ŞENOL ÇAĞATAY SARP 1-KADIN VE ERKEKLERİN DEĞERLENDİRMELERİ İLE TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ -KIRIKKALE ÖRNEĞİ-    ŞULE GECE ÇELİKKAN 2- AYDINLANMA VE TOPLUM ELEŞTİRMENİ OLARAK J. J. ROUSSEAU’NUN İDEAL KÜLTÜR VE TOPLUM ANLAYIŞI    BANU ALAN SÜMER 3- NIETZSCHE FELSEFESİNDE BİR İDEAL OLARAK ÜSTİNSAN    CANAN SEYFELİ 4- YAHUDİLİK, HIRİSTİYANLIK VE ...