Breaking News

SBArD 35. sayı

SBArD 35 Sayı Kapak SBArD 35 Sayı Jenerik SULTANMURAT ABZHALOV 1-ORTA ASYA MEDRESELERİNDE HANEFİ- MATURİDİ EĞİTİM SİSTEMİNİN ÖZELLİKLERİ    ERDEM SEVİMLİ 2- 16. YÜZYIL KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE KALENDERÎ ALGISI    MELEK SARI GÜVEN 3- VİTAL CUİNET’E GÖRE 19. YÜZYIL’IN SON ÇEYREĞİNDE KASTAMONU VİLAYETİ’NDE ULAŞIM VE TİCARET    AHMET TAK 4- ...

SBArD 34. sayı

SBArD 34 Sayı Kapak SBArD 34 Sayı Jenerik AHMET TAŞĞIN SULTANMURAT ABZHALOV BAKHYTZHAN SAPAROV 1-MUHİBB-İ EHLİBEYTTEN KOZAN SANCAĞI MÜLHAKATINDAN KARS-I ZÜLKADİRİYELİ [KADİRLİLİ] MÜFTİZADE HAZIM AGÂH EFENDİ    ESRA ERDEN 2- ŞEYH GÂMİZÎ ALİ BABA’DA HAYVAN SEMBOLİZMİ    HALİT YEŞİLMEN 3- SÜRYANİLERDE ÖZDEYİŞ GELENEĞİNİN ROLÜ: ERDEMLİ BİR HAYAT İÇİN HİKMETİN/BİLGELİĞİN SOSYAL ...

SBArD 33. sayı

CANAN SEYFELİ ELİF KUL 1-OLODUMARE/OLORUN: GELENEKSEL YORUBA DİNİNDE YÜCE TANRI    ESRA ASLAN SABRİ AKMAN 2- KENTLEŞMENİN SOSYAL DEĞİŞMEYE ETKİSİ    MEHMET MEKİN MEÇİN 3- ZERDÜŞTÎLİK İLE İŞRAKÎLİK ARASINDA BİR KARŞILAŞTIRMA: MELEK FİKRİ    HALİT YEŞİLMEN 4- DOĞA VE KÜLTÜR İLİŞKİSİ AÇISINDAN DİJİTALİZM VE MOUSE KRİZİ    ESRA ASLAN DENİZ ...

SBArD 32. sayı

ESRA AKAY DAĞ 1-DO MUSLIMS AND CHRISTIANS BELIEVE IN THE SAME GOD? SOME RECENT DISCUSSIONS*    İDİRİS DEMİREL İSA AKALIN 2- BATI SİYASET FELSEFESİ TARİHİNDE SİYASAL TEZAHÜRLERİ BAKIMINDAN TANRI TASAVVURLARI    MEHMET CEVAT ERGİN 3- KÛFELİ DİLCİ EL-MUFADDAL ED-DABBÎ VE KİTÂBU’L-EMSÂL’I    CANAN SEYFELİ 4- KELDANİ PATRİKLİĞİ’NİN İDARESİ VE OSMANLI ...

SBArD 31. sayı

DOLUNAY ŞENOL ÇAĞATAY SARP 1-KADIN VE ERKEKLERİN DEĞERLENDİRMELERİ İLE TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ -KIRIKKALE ÖRNEĞİ-    ŞULE GECE ÇELİKKAN 2- AYDINLANMA VE TOPLUM ELEŞTİRMENİ OLARAK J. J. ROUSSEAU’NUN İDEAL KÜLTÜR VE TOPLUM ANLAYIŞI    BANU ALAN SÜMER 3- NIETZSCHE FELSEFESİNDE BİR İDEAL OLARAK ÜSTİNSAN    CANAN SEYFELİ 4- YAHUDİLİK, HIRİSTİYANLIK VE ...

SBArD 30. sayı

ANZAVUR DEMİRPOLAT 1- ÜLGENER’İN PARADOKSU: MELAMİLİK VERSUS “DERVİŞ DİNDARLIĞI” I    FATİH YILMAZ SELİN GÖÇEN ÖZGE ÖKMEN LEYLA ÇOKUR 2- ÇATIŞMA BÖLGELERİNDE YAŞAYAN ÇOCUKLARIN RESİMSEL ANLATIMLARINDA YAŞAM VE MUTLULUK: DİYARBAKIR EĞİTSEL ÖRNEĞİ    YUNUS DOĞAN MURAT TUNCER 3- ÜST-BİLİŞSEL FARKINDALIK, ÖZ-YETERLİK ALGISI VE YABANCI DİLDE AKADEMİK BAŞARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER    ...

SBArD 29. Sayı

Canan SEYFELİ 1- MİLLET SİSTEMİ VE OSMANLI DEVLET SANAMELERİNDE SÜYANİ KADİM PATRİKLİĞİ (1847 – 1918)    GÖKÇE ALTAY 2- AN ANALYTICAL OVERVIEW OF STRANVINSKY’S SYMPHONY OF PSALMS    BANU ALAN SÜMER 3- DIFFÉRENCE VE ANLAM ÜZERİNE    AHMET CÜNEYT GÜLTEKİN 4- YAPISALCILIĞI GÖSTERENLER ARASI İLİŞKİLERİN ÇÖZÜMLENMESİ OLARAK OKUMAK    İSMAİL SERDAR ALTAÇ ...

SBArD 28. Sayı

Davut KAPLAN 1- TERPİNK’TE SON ÇARE : GEVEN LAST EXPEDİENCY IN TERPINK: GEVEN   ECE HALİME NAZLI 2- TOPLUM DİLBİLİME GENEL BİR BAKIŞ COMPONENTS OF THE CONCEPT OF CIVILIZATION DRAWING A GENERAL OVERWIEW OF SOCIOLINGUISTICS   ERTAN BESLİ – KERİME ÇALIŞ 3- ORHUN YAZITLARINDA GEÇEN FİİLLERİN KUTADGU BİLİG’DEKİ GÖRÜNÜMÜ APPEREANCE OF OLD ...

SBArD 27. Sayı

dm-pg-icon-300x300 A. ÇAĞLAR DENİZ - YUSUF EKİNCİ - A. BANU HÜLÜR
SURİYELİ SIĞINMACILARIN KARŞILAŞTIĞI SOSYAL DIŞLANMA MEKANİZMALARI
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 RAHMAN DAĞ
DIŞ YARDIMLARIN SINIRLARINI BELİRLEYEN MEDENİYET KAVRAMININ BİLEŞENLERİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 ZÜLFİYE ACAR ŞENTÜRK
HALKLA İLİŞKİLERDE ŞEFFAFLIK VE HESAP VEREBİLİRLİK: TÜRKİYE’NİN İTİBARLI 10 KURUMUNUN FAALİYET RAPORLARININ ANALİZİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 UFUK BİRCAN
SOKRATES’TEN KİERKEGAARD’A İRONİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 NAZIM HASIRCI
HASAN B. MUSA EN-NEVBAHTÎ’NİN KIYAS ELEŞTİRİSİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 MUHAMMED TAYYİB KILIÇ
FIKIH TARİHİNİN İÇTİHAT MERKEZLİ YAZILMASI PROBLEMİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 A. BANU HÜLÜR - HABİBE AKÇAY BEKİROĞLU
ÇEVRİMİÇİ DİN: DİNİ İÇERİKLİ BİR FACEBOOK SAYFASININ GÖSTERGEBİLİMSEL ANALİZİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 ESRA ASLAN
DİYARBAKIR’DA GELENEKSEL KADIN DİNDARLIĞI BİÇİMLERİ: MEVLİT, KABİR ZİYARETİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 MURAT KADİROĞLU
A FREUDIAN ANALYSIS OF THE FATHER IMAGE IN LA SYMPHONIE PASTORALE BY ANDRÉ GIDE
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 EMİNE GÖREN BAYAM
AÇIK TEİZME GÖRE TANRI’NIN HER ŞEYİ BİLMESİ MESELESİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 HALİL AKÇAY
İBN ZEYDÛN’UN ŞİİRİNDE İNSANİ ERDEMLER
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 EYYÜP TANRIVERDİ
HASÎRÎZÂDE MEHMED ELÎF EFENDİ’NİN MUHTÂRU’L-ENBÂ ADLI ESERİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 OSMAN DÜZGÜN
ŞAM DÜĞÜNLERİ VE BU DÜĞÜNLERDE SÖYLENEN ZILGITLAR
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 MUSTAFA ÖKSÜZ
FİLİSTİN’İN ON ALTINCI YÜZYILDAKİ NÜFUSUNA DAİR KANAKLAR: MUFASSAL TAHRİR DEFTERLERİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 SBArD 27. sayı
27. sayıyı tek pdf halinde indirmek için lütfen aşağıdaki pdf simgesine tıklayınız.
  Tam Metin

SBArD 26. Sayı

dm-pg-icon-300x300 UFUK BİRCAN
ROLAND BARTHES VE GÖSTERGEBİLİM
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 BANU HÜLÜR
SİYASAL KAYITSIZLIK VE MEDYA
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 ÜNAL BİLİR
TÜRKİYE’NİN 2002-2012 DÖNEMİ DEMOKRATİKLEŞME SÜRECİNE “ARAÇSAL DEMOKRASİ” BAĞLAMINDA BİR BAKIŞ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 FERHAT TEKİN
PİERRE BOURDİEU SOSYOLOJİSİNDE BEDEN VE HABİTUS: BEDENLEŞMİŞ HABİTUS
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 DAVUT KAPLAN
OLTU-AŞAĞI ÇAMLI KÖYÜ’NDE (TERPİNK) KURT AĞZI BAĞLAMA
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 NECMİ DERİN
FAHREDDİN ER-RÂZÎ’DE AKIL-NAKİL İLİŞKİSİ VE TEVÎL
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 DAVUT IŞIKDOĞAN - ADEM KORUKÇU
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE EĞİTİM YERİ OLARAK CAMİ-MESCİD
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 İSA AKALIN
“ERKEĞE, KARISINI NİÇİN DÖVDÜĞÜ SORULMAZ” RİVÂYETİNİN MERFÛ῾ HADÎS – MEVKÛF HADÎS İLTİBASI AÇISINDAN TAHLİLİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 EMRAH IŞIK
FEMALE CONFINEMENT BY PATRIARCHAL SIEGE IN BUCHI EMECHETA’S THE BRIDE PRICE
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 ALİ KARAKAŞ
OKSİDENTALİZMDE ETİK DEĞERLER
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 ALİ KUMAŞ
VÜCÛB İFADE EDEN MUTLAK EMRİN EDA EDİLMESİYLE İLGİLİ BİR TARTIŞMA: EMRİN FEVR VEYA TERÂHÎYE DELÂLETİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 M. A. S. ABDEL HALEEM ÇEV.ALİ AKAY
BELÂGÎ MAKSATLAR İÇİN GRAMATİK DEĞİŞİM: KUR’ÂN’DA İLTİFÂT VE İLİNTİLİ ÖZELLİKLER
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 DANİÈLE HERVİEU-LÉGER ÇEV.ABDULLAH MOHAMMADİ
BİREYSELCİLİK, İNANCIN DOĞRULUĞU VE MODERNİTE’DE DİNİN SOSYAL DOĞASI
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 ŞEREFETTİN ADSOY
MİR’ÂTÜ’L FEVÂİD FÎ TERÂCİMİ MEŞÂHİRİ ÂMİD: DİYARBAKIR ULEMÂ VE EŞRÂFI
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 MEHMET NAFİ ARSLAN
SAĞLIK ARAPÇASI
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 SBArD 26. sayı
26. sayıyı tek pdf halinde indirmek için lütfen aşağıdaki pdf simgesine tıklayınız.
  Tam Metin