Breaking News
Home / Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu

SAHİBİ / Owner

AKADER adına Doç. Dr. Necmi Derin

 

SORUMLU MÜDÜR / Responsible Manager

Doç. Dr. Necmi Derin

 

SORUMLU EDİTÖR / Editor In-Chief

Prof. Dr. Canan Seyfeli

(Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

 

EDİTÖRLER KURULU / Editorial Board

Prof. Dr. Adnan Çevik

(Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi)

Prof. Dr. Ahmet Taşğın

(Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)

Prof. Dr. Ali Akay

(Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Prof. Dr. Eyyüp Tanrıverdi

(Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Doç. Dr. Faruk Gökçe

(Dicle Üniversitesi Edebiyat Fakültesi)

 

DİL EDİTÖRLERİ / Language Editors

Dr.Öğr.Üyesi Ufuk Bircan

Dr.Öğr.Üyesi Murat Kadiroğlu

 

SEKRETERYA / Secretary

Dr. Öğr. Üyesi Emine Gören Bayam

Dr. Öğr. Üyesi Esra Aslan

Dr. Öğr. Üyesi Halit Yeşilmen