Breaking News
Home / Yazım Kuralları

Yazım Kuralları

1. Makale başlığı büyük harflerle, iç başlıklarda ise kelimelerin sadece ilk harfleri büyük yazılmalı, başka hiçbir biçimlendirme yapılmamalıdır.

2. İmlâ ve noktalama açısından, makalenin ya da konunun zorunlu kıldığı özel durumlar dışında, Türk Dil Kurumu İmlâ Kılavuzu esas alınmalıdır.

3. Referans gösterimi, bilimsel ölçütlere uygun olmalıdır. Dipnot veya bağlaç yöntemi kullanılabilir.

4.Çalışmaya kaynakça eklenmelidir. Örnek: Tulum, Mertol, Tarihî Metin Çalışmalarında Usul, Deniz Kitabevi, İstanbul 2000.

5.Çalışmanın 20 sayfayı aşmaması önerilir. Bir sayıda aynı yazara ait birden fazla makale yayımlanmaz.

6.Çalışmaların Nisan sayısı için en geç 1 Mart, Kasım sayısı için en geç 1 Ekim’e kadar elektronik ortamda dergiye ulaştırılmalıdır.

Sayfa Düzeni

7.Yazılar, mutlaka aşağıda belirtilen formatta sisteme girilmelidir. Sisteme bu formatta girilmeyen yazılar değerlendirmeye alınmayacaktır.

8. Yazılar, Microsoft Word’da yazılmalıdır. Özel bir yazı tipi (font) kullanılmış yazılarda, kullanılan yazı fontlar yazıyla birlikte gönderilmelidir.

9.Sayfa yapısı aşağıdaki gibi düzenlenmelidir:

Kâğıt Boyutu
A4 Dikey
Üst Kenar Boşluk
2,5 cm
Alt Kenar Boşluk
2,5 cm
Sol Kenar Boşluk
3 cm
Sağ Kenar Boşluk
2,5 cm
Yazı Tipi
Times News Roman
Yazı Tipi Stili
Normal
Boyutu (normal metin)
11
Boyutu (dipnot metni)
9
Paragraf Aralığı
Önce 6 nk, sonra 0 nk
Satır Aralığı
Tek (1)

10. Yazılarda sayfa numarası, üst bilgi ve alt bilgi gibi ayrıntılara yer verilmemelidir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir