Breaking News
Home / Yazım Kuralları

Yazım Kuralları

SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMA DERGİSİ YAZIM KURALLARI

  1. Çalışma başlığı büyük harflerle yazılmalı, iç başlıklarda ise kelimelerin sadece ilk harfleri büyük yazılmalı, başka hiçbir biçimlendirme yapılmamalıdır.
  2. İmlâ ve noktalama açısından, çalışmanın ya da konunun gerektirdiği zorunlu durumlar dışında, Türk Dil Kurumu İmlâ Kılavuzu esas alınmalıdır.
  3. Çalışmalar, Microsoft Word’de yazılmalıdır. Özel bir yazı tipi (font) kullanılmış çalışmalarda ilgili fontlar ayrıca gönderilmelidir.
  4. Çalışmalar, Times New Roman yazı tipi, metin 11, dipnot 9 punto ile bütün kenarlarda 2,5 cm boşluklu, tek satır aralıklı, paragraf öncesi 6 nk sayfa yapısı ile düzenlenmelidir.
  5. Çalışmalarda sayfa numarası, üst bilgi ve alt bilgi gibi ayrıntılara yer verilmemelidir. Otomatik maddeleme yapılmamalıdır.

 

SBARD yayın ilkelerine uygun “Örnek Metin” için tıklayınız.