Breaking News
Home / Yayın Kurulu

Yayın Kurulu

YAYIN KURULU / Advisory Board

 

 

Prof. Dr. Abdülkadir Çüçen

(Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi)

Prof. Dr. Adnan Çevik

(Muğla Sıtkı Koçman Üni. Edebiyat Fakültesi)

Prof. Dr. Ahmet Cihan

(Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi)

Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat

(Muş Alpaslan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Prof. Dr. Ahmet Hikmet Eroğlu

(Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Prof. Dr. Ahmet Keleş

(Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Prof. Dr. Ahmet Taşğın

(Ankara Hacı Bayram Veli Üni., Türk Kültürü Açısından Hacı Bektaş Veli Araştırmaları

Uygulama ve Araştırma Merkezi)

Prof. Dr. Ali Akay

(Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Prof. Dr. Ali Güzelyüz

(İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi)

Prof. Dr. Ali İhsan Öbek

(Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi)

Prof. Dr. Cem Yaşın

(Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi)

Prof. Dr. M. Cüneyt Kaya

(İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi)

Prof. Dr. Derya Örs

(Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu)

Prof. Dr. Emrullah İşler

(Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi)

Prof. Dr. Erdal Cengiz

(Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi)

Prof. Dr. Eyyüp Tanrıverdi

(Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Prof. Dr. Faik Yılmaz

(Yıldız Teknik Üni. Eğitim Bilimleri Fakültesi)

Prof. Dr. Farhad Aziz Muhiddin

(Kerkuk U. College of Education Arabic D., Iraq)

Prof. Dr. Faruk Bozgöz

(İstanbul Medeniyet Üni. Edebiyat Fakültesi)

Prof. Dr. Faruk Toprak

(Ankara Ü. DTCF. Doğu Dilleri ve Edebiyatları)

Prof. Dr. Ferit Duka

(European University of Tirana Faculty of Social

Sciences and Education, Tirana / Albania)

Prof. Dr. Fikret Karapınar

(N. Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Professor Giovanni Borriello

(Roma Tre University, Italy)

Prof. Dr. Halim Öznurhan

(Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç

(Ankara Ü. DTCF. Doğu Dilleri ve Edebiyatları)

Prof. Dr. Himmet Hülür

(Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi)

Prof. Dr. İbrahim Maraş

(Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Prof. Dr. İbrahim Sezgin

(Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi)

Prof. Dr. İhsan Çapçıoğlu

(Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Prof. Dr. İlyas Karslı

(Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Prof. Dr. İrfan Yıldız

(Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi)

Prof. Dr. Javaid Rehman Brunel

(London University Faculty of Law, England)

Prof. Dr. Kazım Sarıkavak

(Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi)

Prof. Dr. Krasimira Ĭordanova Mutafova

(Department of Old and Medieval History “St. Cyril and St. Methodius” University of Veliko Tarnovo, Bulgaria)

Prof. Dr. Mehmet Mesut Ergin

(Dicle Üniversitesi Edebiyat Fakültesi)

Prof. Dr. Mehmet Nesim Doru

(Mardin Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi)

Prof. Dr. Mehmet Yavuz

(İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi)

Doç. Dr. Metin Aksoy

(Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Prof. Dr. Metin Bozan

(Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Prof. Dr. Mohammed Shaban Olwan

(Gaza Islamic U. Faculty of Literature, Palestine)

Prof. Dr. Mohamad Shukri Zawiti

(U. of Duhok College of Law, Kurdistan Region / Iraq)

Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu

(Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu)

Prof. Dr. Muhiddin Okumuşlar

(Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Prof. Dr. Musa Yıldız

(Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi)

Prof. Dr. Mustafa Çiçekler

(İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi)

Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun

(Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Prof. Dr. Mustafa Tekin

(İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Prof. Dr. Mustafa Koç

(Bilecik Şeyh Edebali Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi)

Prof. Dr. Nafez Hussain Uthman Hammad

(Gaza Islamic Uni., Faculty of Divinity, Palestine)

Prof. Dr. Nazım Hasırcı

(Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Prof. Dr. Nezir Akyeşilmen

(Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Prof. Dr. Nuh Arslantaş

(Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Prof. Dr. Nevin Karabela

(Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Prof. Dr. Soner Gündüzöz

(Kırıkkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi)

Prof. Dr. Vecihi Özkaya

(Dicle Üniversitesi Edebiyat Fakültesi)

Prof. Dr. Yılmaz Çolak

(Polis Akademisi Başkanlığı Siyaset Bilimi)

Associate Professor Abdelrahman Abdelhamid Mohamed Hassanein

(Minia U. Faculty of Dar Al-Uloom, Minia, Egypt)

Associate Professor Ataollah Hassani

(Shahid Beheshti University, Letters and Human Sciences, History Department, Tahran)

Doç. Dr. Aytaç Coşkun

(Dicle Üniversitesi Edebiyat Fakültesi)

Associate Professor Azat Akhunov

(Leading Researcher, G. Ibragimov Institute of Language, Literature and Art Tatarstan Academy of Sciences, Kazan, Russia)

Associate Professor Dr. Azer Dilanchiev

(International Black Sea University, Faculty of Business Management and Social Sciences, Georgia)

Doç. Dr. Bekir S. Gür

(Ankara Yıldırım Beyazıt Üni., İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Doç. Dr. Cevriye Demir Güneş

(Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi)

Doç. Dr. Davut İltaş

(Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Doç. Dr. Dilaver Azimli

(Azerbaycan Pedagoji Üniversitesi ve Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi, A. A. Bakıhanov Tarih Enstitüsü, Bakü)

Doç. Dr. Ergin Jable

(Priştine Üniversitesi Filoloji Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Priştine, Kosova)

Doç. Dr. Ertuğrul Rufai Turan

(Ankara Üni. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi)

Doç. Dr. Fariz Ahmadov

(Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi,

Türk Dünyası İşletme F., İktisat ve İşletme Bölüm B.

İşletme-Yönetim ve Organizasyon)

Doç. Dr. Ferruh Özpilavcı

(Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Doç. Dr. Geray Musayev

(Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Türk Dünyası İşletme Fak., Kamu Maliyesi/İktisat)

Doç. Dr. Hakan Uğur

(N. Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Doç. Dr. Hızır Murat Köse

(Şehir Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi)

Doç. Dr. İbrahim Şaban

(İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi)

Doç. Dr. İbrahim Mazman

(Kırıkkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi)

Doç. Dr. İdris Demir

(Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi)

Doç. Dr. M. Tayyip Kılıç

(Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Associate Professor Mahmoud I. Abdalla

(Middlebury Institute of International Studies at Monterey, Language Studies Faculty, Monterey/USA)

Associate Professor Marcello Mollica

(Cultural Anthropology and Ethnology, Dept. of Ancient and Modern Civilizations, University of Messina, Italy)

Doç. Dr. Metin Becermen

(Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi)

Doç. Dr. Mustafa Sarıbıyık

(Ankara Sosyal Bilimleri Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Doç. Dr. Necmi Derin

(Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Doç. Dr. Oğuzhan Durmuş

(Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi)

Doç. Dr. Ömer İshakoğlu

(İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi)

Doç. Dr. Ramazan Sarıçiçek

(Dicle Üniversitesi Edebiyat Fakültesi)

Doç. Dr. Sultanmurat Abzhalov

(Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi, Kazakistan-Türkistan)

Doç. Dr. Yıldız Deveci Bozkuş

(Yıldırım Beyazıt Ü. Doğu Dilleri ve Ed. Bölümü)

Doç. Dr. Yüksel Topaloğlu

(Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi)

Doç. Dr. Qadir Bayramlı

(Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi

Türk Dünyası İşletme F., İktisat ve İşletme)

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Okumuş

(Şehir Ü. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Dr. Öğr. Üyesi Aznavur Demirpolat

(Çanakkale Onsekiz Mart Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi)

Dr. Öğr. Üyesi Aytaç Aydın

(Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi)

Dr. Öğr. Üyesi Banu Alan Sümer

(Kırıkkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi)

Dr. Öğr. Üyesi Burcu Zeybek

(İstanbul Ü. İletişim F. Halkla İlişkiler ve Reklam. B.)

Dr. Öğr. Üyesi Emine Gören Bayam

(Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Dr. Öğr. Üyesi Esra Aslan

(Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Dr. Öğr. Üyesi Halit Yeşilmen

(Mardin Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi)

Dr. Öğr. Üyesi M. Hadi Tezokur

(Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Dr. Öğr. Üyesi Melek Sarı Güven

(Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi)

Dr. Öğr. Üyesi M. Salih Erpolat

(Dicle Üniversitesi Edebiyat Fakültesi)

Dr. Öğr. Üyesi Nazlı Gündüz

(Gazi Ü. Edebiyat F. Batı Dilleri ve

Edebiyatları B.)

Dr. Öğr. Üyesi Ufuk Bircan

(Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi)

Dr. Elşen Memmedli

(Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Türk Dünyası İşletme Fakültesi, İktisat ve İşletme, Uluslararası İlişkiler)

Dr. Kenan Yakuboğlu

(Dicle Üniversitesi)

Dr. Öğr. Gör. Metin Omer,

(Köstence “Ovidius” Üniversitesi, “Ovidius” Bilim, Kültür ve Maneviyat Enstitüsü, Köstence, Romanya)

Dr. Nassima Saidi

(University of Tlemcen, Faculty of Languages and Literatures, Tlemcen / Algeria)

Assistant Professor Nshat Ali Mahmood

(Salahaddin U. College of L. Arabic D., Kurdistan Region / Iraq)

Dr. Nazim Caferov

(Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Türk Dünyası İşletme Fakültesi İktisat ve İşletme, Uluslararası İlişkiler)

Dr. Nurhodja Akbulaev

(Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi, Türk Dünyası İşletme Fakültesi, İktisat ve İşletme, Muhasebe ve Finansman)

Dr. Oqtay Quliyev

(Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi, Türk Dünyası İşletme Fakültesi, İktisat ve İşletme, Pazarlama)

Dr. Péter Kövecsi-Oláh

(ELTE Üniversitesi, Modern Türk Dünyasi Arastirma Merkezi, Budapeşte, Romanya)

Dr. Raqif Qasımov

(Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi, Türk Dünyası İşletme Fakültesi, İktisat ve İşletme, İnsan Kaynakları Yönetimi)

Dr. Südabe Salihova

(Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi, Türk Dünyası İşletme Fakültesi, İktisat ve İşletme, İstatistik, Matematik)

Dr. Şahin Ekberov

(Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Türk Dünyası İşletme Fakültesi, İktisat ve İşletme Bölümü, Üretim Yönetimi ve Pazarlama)

Assistant Professor Ahmed Abd Elazim Mohamed

(Ain Shams University Faculty of Alalsun Arabic Department Literature and Critisicm, Kahire/Egypt)

Assistant Professor Ahmed Yehia Aly Mohamed

(Ain Shams University Faculty of Alalsun Arabic Departement Literature and Critisicm, Egypt)

Assistant Professor Deldar Ghafur Hamadameen

(Salahaddin U. College of Languages Arabic D. Semantics and Lexical, Kurdistan Region/Iraq)

Assistant Professor Donka Radeva, Ph.D.

(Plovdiv University “Paisii Hilendarski, Plovdiv, Bulgaria)

Assistant Professor Gous Mashkoor Khan

(Jawaharlal Nehru University(JNU) School of Language Literature & Culture Studies (SLL&CS), Department of Turkish, New Delhi /India)

Assistant Professor Menent Shukrieva

(University of Shumen Episkop Konstantin Preslavski, Bulgaria)

Öğr. Gör. Abilhan İsayev

(Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi, Türk Dünyası İşletme Fakültesi, İktisat ve İşletme, Kamu Maliyesi)

Öğr. Gör. Aqil Mammadov

(Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi, Türk Dünyası İşletme Fakültesi, İktisat ve İşletme, Uluslararası İlişkiler)

Öğr. Gör. Araz Aslanlı

(Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi, Türk Dünyası İşletme Fakültesi, İktisat ve İşletme, Uluslararası İlişkiler)

Öğr. Gör. Gulnar Mirzayeva

(Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi, Türk Dünyası İşletme Fakültesi, İktisat ve İşletme, Turizm)

Öğr. Gör. Neriman Hamahmedov

(Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi, Türk Dünyası İşletme Fakültesi, İktisat ve İşletme, Hukuk)

Öğr. Gör. Turan Ahmedov

(Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi, Türk Dünyası İşletme Fakültesi, İktisat ve İşletme, Muhasebe ve Finansman)

Öğr. Gör. Yusif Aliyev

(Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Türk Dünyası İşletme Fakültesi D. Yardımcısı)

Öğr. Gör. Ziyadhan Hasanov

(Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi, Türk Dünyası İşletme Fakültesi, İktisat ve İşletme, Uluslararası İlişkiler)