Breaking News
Home / Yayın İlkeleri

Yayın İlkeleri

 

 

 1. Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi (SBARD), uluslararası hakemli bir dergidir, yılda iki sayı olarak yayınlanır.
 2. SBARD’da sosyal bilimler alanıyla ilgili bilimsel makaleler, çeviriler, tanıtım yazıları, yayınlanmamış sempozyum bildirileri, röportajlar vb. bilimsel çalışmalar yayınlanır. Bu bilimsel çalışmaların tamamı aşağıda “çalışma” olarak anılacaktır.
 3. SBARD’a gönderilen bilimsel çalışmalar, başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
 4. Çalışmanın SBARD’a gönderilmesi, yayını için başvuru olarak kabul edilir.
 5. Tanıtım yazıları hariç bütün çalışmalar iki hakem tarafından değerlendirilir. Biri olumsuz olması durumunda üçüncü hakeme gönderilir. Çalışmanın yayınlanabilmesi için en az iki hakemin görüşü olumlu olmalıdır.
 6. Yayınlanan çalışmalar için telif ücreti ödenmez. Çalışması yayınlanan yazarlara ilgili sayıdan ikişer nüsha, sayı hakemlerine birer nüsha gönderilir.
 7. SBARD, gönderilen çalışmalarda düzeltme istemek, çalışmaları yayınlamak ya da yayınlamamak hakkına sahiptir.
 8. SBARD’da yayınlanan çalışmaların bütün yayın hakları SBARD’a geçer. SBARD, ilgili bütün yayın haklarına sahip olmuş olur.
 9. Yayın dili Türkçedir. Türk lehçeleri, İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça, Arapça gibi dillerde yazılmış çalışmalar da yayınlanır.
 10. Referans gösterimi, bilimsel ölçütlere uygun ve APA yöntemine göre olmalıdır. Çeviri makalelerde, içerde uygun değilse dipnot yöntemi kullanılabilir.
 11. Tanıtım yazıları hariç bütün çalışmalar için 150-200 kelimelik Türkçe Öz ve 3-5 kelimelik Anahtar Kelimeler, ayrıca Öz’ün anlamını içeren İngilizce Abstract ve 3-5 kelimelik Keywords eklenmelidir.
 12. Çalışmanın sonuna ayrıca yaklaşık 750 kelimeden oluşan Informative Abstract/Genişletilmiş Öz eklenmelidir. Informative Abstract çalışmanın dilinden farklı bir dil ile yazılmalıdır. Genişletilmiş özde konunun sınırları, amacı, yöntemi işlenmeli ve özellikle sonuçları atıf yapılabilecek şekilde detaylandırılmalıdır. Informative Abstract/Genişletilmiş Öze de başlık konulmalı ve 3-5 kelimelik Keywords/Anahtar Kelimeler eklenmelidir.
 13. Çalışmaya kaynakça eklenmeli ve kaynak örnek olarak “Tulum, Mertol: (2000), Tarihî Metin Çalışmalarında Usul, Deniz Kitabevi, İstanbul.”, dipnotta ise (Tulum, 2000: 25) şeklinde gösterilmelidir.
 14. Çalışmanın 20 sayfayı aşmaması önerilir.
 15. Bir sayıda aynı yazara ait birden fazla makale yayınlanmaz.
 16. Yazarlar, kurum bilgilerini ve işlek olan e-mail adreslerini açıkça belirtmelidir.
 17. Çalışmalar, bahar sayısı için en geç 1 Şubat, güz sayısı için en geç 1 Eylül’e kadar elektronik ortamda dergiye ulaştırılmalıdır.
 18. SBARD’da yayınlanan çalışmalardan alıntı yapılması durumunda, kaynak belirtilmesi zorunludur.
 19. SBARD’da yayınlanan çalışmaların içerikleri hiçbir şekilde SBARD’ı bağlamaz.
 20. SBARD’da yayınlanan çalışmaların içerikleriyle ilgili her türlü yasal sorumluluk, yazarlarına aittir.