Breaking News
Home / Yayın İlkeleri

Yayın İlkeleri

1. Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi (SBArD), uluslararası hakemli bir dergidir, yılda iki sayı olarak yayımlanır.

2. SBArD’da tüm sosyal bilimler alanıyla ilgili bilimsel makaleler, röportajlar, çeviriler, tanıtım yazıları, yayınlanmamış sempozyum bildirileri vb. çalışmalar yayımlanır.

3. Yazının SBArD’a gönderilmesi, yayımı için başvuru olarak kabul edilir. Yazılar için telif ücreti ödenmez. SBArD makalesi yayınlanan yazarlarına ikişer nüsha ve sayı hakemlerine birer nüsha gönderir.

4. SBArD’da yayımlanan yazıların içerikleriyle ilgili her türlü yasal sorumluluk, yazarına aittir. Dergiye gönderilen yazılar, başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Yazılar yayınlanmak üzere kabul edildiği takdirde, SBArD bütün yayın haklarına sahip olur. Bu takdirde yazının bütün yayın hakları SBArD’a geçmiş olur. Yayınlanan yazılardan alıntı yapılması durumunda, kaynak belirtilmesi zorunludur.

5. SBArD, gönderilen yazılarda düzeltme istemek, yazıları yayımlamak ya da yayımlamamak hakkına sahiptir.

6. Yayım dili Türkiye Türkçesidir. Ayrıca Türk lehçeleri, İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça, Arapça gibi dillerde yazılmış yazılar da yayımlanır. Bütün makaleler için bir yabancı dilde ve Türkçe olmak üzere özet eklenmelidir.

7. Makale yayıma kabul edildikten sonra makalenin sonuna en az 750 kelimeden oluşan detaylı İngilizce özet (informative abstract) eklenmesi gerekmektedir. Makalenizin yurt dışında atıf alabilmesi için bu önemlidir. Detaylı özette konu, sınırları, amacı, yöntemi ve sonuçları işlenmelidir. Bu özete İngilizce başlık ve 3-5 kelimelik key words eklenmelidir.

8. Yazı, www.sbard.org adresindeki Makale Takip Sistemi aracılığıyla, e-posta adresi ve parolayla girilen kişisel sayfadan gönderildikten sonra, aynı sayfadan hakem süreci takip edilebilir. Yazılar, yayın kuruluna girmeden önce kurallara uygun yazılıp yazılmadığı editör(ler) tarafından kontrol edilir; eksik ve/veya yanlış belirlendiğinde, düzeltilmesi için bir ön değerlendirme formu ile yazara iade edilir. Yazar tarafından düzeltilerek gönderilen ya da kurallara uygun olarak yazıldığı saptanan yazılar için yayın kurulu tarafından yazının içerdiği alanlarla ilgili üç hakem belirlenir. Hakemlerden gelecek rapor doğrultusunda; yazının yayın dosyasına alınmasına, alınmamasına ya da düzeltme istenmesine karar verilir. Durum yazara en kısa sürede bildirilir. Yazardan düzeltme istenmesi durumunda, düzeltmenin en geç 20 gün içinde yapılarak dergiye ulaştırılması gerekmektedir. Düzeltilmiş metin, gerekli görüldüğü hallerde değişiklikleri isteyen hakemlerce tekrar incelenebilir. Yayın dosyasına alınan yazılar Yayın Kurulu’nun belirlediği sıraya göre yayınlanır. Hakem aşamasından sonra, düzeltmelerin yapılması için, bütün hakemlerden raporların gelmesi beklenmelidir. Yazarlar, sisteme bir kez düzeltme ekleyebilmektedirler. Bir hakemin istediği düzeltmeyi yapıp yazı sisteme eklendiğinde, sonraki aşamada ikinci bir hakemin de düzeltme istemesi durumunda istenen düzeltmeler yapılamayacaktır.

9. Dergide yer alan yazıların dijital baskı, grafik tasarım, uluslararası indekslere tanıtılması, DOI numaralarının satın alınması gibi işlemler AKADER tarafından ücret karşılığında yapılmaktadır. Dergide hakem sürecinden başarıyla geçen ve basım kararı alınan makaleler için yazılarının tasarım, yayın, DOI ve indeks masrafları, AKADER’e ödenir. Söz konusu ödemeyi yapanlara faturaları e-posta aracılığı ile gönderilir. Basılma kararı alınan ancak gerekli ücreti ödenmeyen makaleler yayınlanmaz. Hakem sürecinden geçmeyen veya basılma kararı alınmayan makaleler için böyle bir ücret ödenmesine gerek yoktur.

10. SBArD’da Genel Ağ ortamında yayınlanmış tüm sayılarına basılı olarak da ulaşmak mümkündür. Hard cover (karton) ciltli olarak basılan derginin bugüne kadar yayınlanmış tüm sayılarını “Basılı Sayıya Ulaşmak İçin” sekmesinden yararlanarak talep edebilirsiniz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir