Breaking News
Home / Sayılar / SBArD 6. Sayı

SBArD 6. Sayı

dm-pg-icon-300x300 SBArD 6. SAYI
Hukuk Bölümü

1- Fazıl Hüsnü ERDEMYARGININ, SİYASİ İKTİDAR VE DEVLET İKTİDARI KARŞISINDA BAĞIMSIZLIĞI SORUNU

2- Thomas SUTTER-SOMM, Felix KOBEL, (Çevr.: Zafer ZEYTİN)

İSVİÇRE MAL REJİMİ HUKUKUNUN YENİLENMESİNE İHTİYAÇ VAR MIDIR?

3- İlyas DOĞAN

VATANINDA YAŞAMA HAKKI VE SÜRGÜNÜN DEVLETLER HUKUKUNDAKİ HUKUKİ NİTELİĞİ

4- Ali AYLİ

SİGORTA ETTİRENİN SÖZLEŞMENİN KURULUŞUNDAKİ İHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİN, TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI ÇERÇEVESİNDE YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

5- Mustafa Şenay CANORUÇ

ANAYASA HUKUKU AÇISINDAN BAŞLIK PARASI GELENEĞİ

6- Gürsel KAPLAN

5216 SAYILI BÜYÜKŞEHİR KANUNU İLE 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNA GÖRE BELEDİYE MECLİS KARARLARI ÜZERİNDEKİ DENETİM

7- Murat KANDEMİR

İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINDAKİ İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞVEREN TARAFINDAN FESHİ

8- Refik KORKUSUZ

İŞE İADEYE İLİŞKİN YARGILAMA YÖNTEMİ VE TÜRK HUKUKUNDAKİ UYGULAMASI

9- Recep GÜLŞEN

YENİ TÜRK CEZA KANUNU VE MİLLETLERARASI CEZA HUKUKU BAĞLAMINDA “NON BİS İN İDEM” İLKESİ

10- Songül ATAK

İNSAN HAKLARI KOMİTYESİ VE BİREYSEL ŞİKÂYET YÖNTEMİ

11- İlknur ULUĞ

AİLENİN KORUNMASINA DAİR KANUN ÇERÇEVESİNDE AİLE İÇİ ŞİDDETİN ÖNLENMESİ

12- Nihat TAŞDELEN

MALİ MESULİYET SİGORTALARINDA RİZİKONUN GERÇEKLEŞMESİ HALİNDE İHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜ

13- M. Sezgin TANRIKULU & Serdar YAVUZ

İNSAN HAKLARI AÇISINDAN OLAĞANÜSTÜ HAL’İN BLANÇOSU

14- TMK’NİN 166 INCI MADDESİNDE DÜZENLENEN BOŞANMA NEDENLERİ

Sosyoloji, İlahiyat, Tarih ve Dil ve Edebiyat Bölümü

1- Ahmet CİHAN

GELENEKSEL TOPLUMSAL YAPINA GENÇLERİN EVLENME İSTEKLERİNİ SEMBOL VE İŞARETLER KULLANARAK İFADE ETME EĞİLİMLERİ

2- Ahmet KELEŞ

İSLAM İKTİSAT ZİHNİYETİNİN OLUŞMASINDA ZÜHD HADİSLERİNİN ROLÜ

3- Ejder OKUMUŞ

TÜRKİYE’DE MARJİNAL BİR GRUP OLARAK ABDALLAR

4- Kenan Ziya TAŞ

20. YÜZYILIN BAŞINDA GÜNEYDOĞU ANADOLU’DAKİ AZINLIK / ERMENİ OKULLARI

5- Ahmet TARCAN

LE POUVOIR THERAPEUTIQUE LANGAGE OU LINGUO-THERAPIE

6- Mehmet HAZAR

TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE İÇİNDE ‘O’ VE ‘Ö’ ÜNLÜSÜ BULUNAN YABANCI KELİMELER

7- İdris KADIOĞLU

HAYATINI MİLLETİNE ADAYAN ŞARK BİLGİNİ ALİ EMÎRÎ ve CEVÂHİRÜ’L-MÜLÛK’U

8- Mustafa AVCI

OSMANLI CEZA HUKUKUNA GENEL BİR BAKIŞ

9- Mehmet ŞİMŞEK

SÜRYANİ KADİM ORTODOKS KİLİSESİ PATRİKHANE NİZAMNAMESİ

   Tam Metin

 

About Yunus DOĞAN

Check Also

SBArD 33. sayı

CANAN SEYFELİ ELİF KUL 1-OLODUMARE/OLORUN: GELENEKSEL YORUBA DİNİNDE YÜCE TANRI    ESRA ASLAN SABRİ AKMAN ...