Breaking News
Home / SBArD 6. Sayı

SBArD 6. Sayı

dm-pg-icon-300x300 SBArD 6. SAYI
Hukuk Bölümü

1- Fazıl Hüsnü ERDEMYARGININ, SİYASİ İKTİDAR VE DEVLET İKTİDARI KARŞISINDA BAĞIMSIZLIĞI SORUNU

2- Thomas SUTTER-SOMM, Felix KOBEL, (Çevr.: Zafer ZEYTİN)

İSVİÇRE MAL REJİMİ HUKUKUNUN YENİLENMESİNE İHTİYAÇ VAR MIDIR?

3- İlyas DOĞAN

VATANINDA YAŞAMA HAKKI VE SÜRGÜNÜN DEVLETLER HUKUKUNDAKİ HUKUKİ NİTELİĞİ

4- Ali AYLİ

SİGORTA ETTİRENİN SÖZLEŞMENİN KURULUŞUNDAKİ İHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİN, TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI ÇERÇEVESİNDE YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

5- Mustafa Şenay CANORUÇ

ANAYASA HUKUKU AÇISINDAN BAŞLIK PARASI GELENEĞİ

6- Gürsel KAPLAN

5216 SAYILI BÜYÜKŞEHİR KANUNU İLE 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNA GÖRE BELEDİYE MECLİS KARARLARI ÜZERİNDEKİ DENETİM

7- Murat KANDEMİR

İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINDAKİ İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞVEREN TARAFINDAN FESHİ

8- Refik KORKUSUZ

İŞE İADEYE İLİŞKİN YARGILAMA YÖNTEMİ VE TÜRK HUKUKUNDAKİ UYGULAMASI

9- Recep GÜLŞEN

YENİ TÜRK CEZA KANUNU VE MİLLETLERARASI CEZA HUKUKU BAĞLAMINDA “NON BİS İN İDEM” İLKESİ

10- Songül ATAK

İNSAN HAKLARI KOMİTYESİ VE BİREYSEL ŞİKÂYET YÖNTEMİ

11- İlknur ULUĞ

AİLENİN KORUNMASINA DAİR KANUN ÇERÇEVESİNDE AİLE İÇİ ŞİDDETİN ÖNLENMESİ

12- Nihat TAŞDELEN

MALİ MESULİYET SİGORTALARINDA RİZİKONUN GERÇEKLEŞMESİ HALİNDE İHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜ

13- M. Sezgin TANRIKULU & Serdar YAVUZ

İNSAN HAKLARI AÇISINDAN OLAĞANÜSTÜ HAL’İN BLANÇOSU

14- TMK’NİN 166 INCI MADDESİNDE DÜZENLENEN BOŞANMA NEDENLERİ

Sosyoloji, İlahiyat, Tarih ve Dil ve Edebiyat Bölümü

1- Ahmet CİHAN

GELENEKSEL TOPLUMSAL YAPINA GENÇLERİN EVLENME İSTEKLERİNİ SEMBOL VE İŞARETLER KULLANARAK İFADE ETME EĞİLİMLERİ

2- Ahmet KELEŞ

İSLAM İKTİSAT ZİHNİYETİNİN OLUŞMASINDA ZÜHD HADİSLERİNİN ROLÜ

3- Ejder OKUMUŞ

TÜRKİYE’DE MARJİNAL BİR GRUP OLARAK ABDALLAR

4- Kenan Ziya TAŞ

20. YÜZYILIN BAŞINDA GÜNEYDOĞU ANADOLU’DAKİ AZINLIK / ERMENİ OKULLARI

5- Ahmet TARCAN

LE POUVOIR THERAPEUTIQUE LANGAGE OU LINGUO-THERAPIE

6- Mehmet HAZAR

TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE İÇİNDE ‘O’ VE ‘Ö’ ÜNLÜSÜ BULUNAN YABANCI KELİMELER

7- İdris KADIOĞLU

HAYATINI MİLLETİNE ADAYAN ŞARK BİLGİNİ ALİ EMÎRÎ ve CEVÂHİRÜ’L-MÜLÛK’U

8- Mustafa AVCI

OSMANLI CEZA HUKUKUNA GENEL BİR BAKIŞ

9- Mehmet ŞİMŞEK

SÜRYANİ KADİM ORTODOKS KİLİSESİ PATRİKHANE NİZAMNAMESİ

   Tam Metin

 

About Yunus DOĞAN

Check Also

SBArD 27. Sayı

dm-pg-icon-300x300 A. ÇAĞLAR DENİZ - YUSUF EKİNCİ - A. BANU HÜLÜR
SURİYELİ SIĞINMACILARIN KARŞILAŞTIĞI SOSYAL DIŞLANMA MEKANİZMALARI
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 RAHMAN DAĞ
DIŞ YARDIMLARIN SINIRLARINI BELİRLEYEN MEDENİYET KAVRAMININ BİLEŞENLERİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 ZÜLFİYE ACAR ŞENTÜRK
HALKLA İLİŞKİLERDE ŞEFFAFLIK VE HESAP VEREBİLİRLİK: TÜRKİYE’NİN İTİBARLI 10 KURUMUNUN FAALİYET RAPORLARININ ANALİZİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 UFUK BİRCAN
SOKRATES’TEN KİERKEGAARD’A İRONİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 NAZIM HASIRCI
HASAN B. MUSA EN-NEVBAHTÎ’NİN KIYAS ELEŞTİRİSİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 MUHAMMED TAYYİB KILIÇ
FIKIH TARİHİNİN İÇTİHAT MERKEZLİ YAZILMASI PROBLEMİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 A. BANU HÜLÜR - HABİBE AKÇAY BEKİROĞLU
ÇEVRİMİÇİ DİN: DİNİ İÇERİKLİ BİR FACEBOOK SAYFASININ GÖSTERGEBİLİMSEL ANALİZİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 ESRA ASLAN
DİYARBAKIR’DA GELENEKSEL KADIN DİNDARLIĞI BİÇİMLERİ: MEVLİT, KABİR ZİYARETİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 MURAT KADİROĞLU
A FREUDIAN ANALYSIS OF THE FATHER IMAGE IN LA SYMPHONIE PASTORALE BY ANDRÉ GIDE
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 EMİNE GÖREN BAYAM
AÇIK TEİZME GÖRE TANRI’NIN HER ŞEYİ BİLMESİ MESELESİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 HALİL AKÇAY
İBN ZEYDÛN’UN ŞİİRİNDE İNSANİ ERDEMLER
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 EYYÜP TANRIVERDİ
HASÎRÎZÂDE MEHMED ELÎF EFENDİ’NİN MUHTÂRU’L-ENBÂ ADLI ESERİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 OSMAN DÜZGÜN
ŞAM DÜĞÜNLERİ VE BU DÜĞÜNLERDE SÖYLENEN ZILGITLAR
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 MUSTAFA ÖKSÜZ
FİLİSTİN’İN ON ALTINCI YÜZYILDAKİ NÜFUSUNA DAİR KANAKLAR: MUFASSAL TAHRİR DEFTERLERİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 SBArD 27. sayı
27. sayıyı tek pdf halinde indirmek için lütfen aşağıdaki pdf simgesine tıklayınız.
  Tam Metin

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir