Breaking News
Home / Uncategorized / SBArD 28. Sayı

SBArD 28. Sayı

dm-pg-icon-300x300 Davut KAPLAN
1- TERPİNK’TE SON ÇARE : GEVEN
LAST EXPEDİENCY IN TERPINK: GEVEN
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 ECE HALİME NAZLI
2- TOPLUM DİLBİLİME GENEL BİR BAKIŞ
COMPONENTS OF THE CONCEPT OF CIVILIZATION DRAWING A GENERAL OVERWIEW OF SOCIOLINGUISTICS
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 ERTAN BESLİ – KERİME ÇALIŞ
3- ORHUN YAZITLARINDA GEÇEN FİİLLERİN KUTADGU BİLİG’DEKİ GÖRÜNÜMÜ
APPEREANCE OF OLD TURISH VERBS IN KUTADGU BİLİG
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 UFUK BİRCAN
4- MICHEL FOUCAULT’DA DİL VE SÖYLEM
LANGUAGE AND DISCOURSE IN MICHEL FOUCAULT
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 AYSEL DEMİR
5- FELSEFİ BİR PROBLEM OLARAK SAVAŞ
THE WAR AS A PHILOSOPHICAL PROBLEM
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 YILDIZ DEVECİ BOZKUŞ
6- DAĞLIK KARABAĞ SORUNUNDA BÜYÜK GÜÇLER VE POLİTİKALARI
THE GREAT POWER AND POLICIES IN NAGORNO KARABAKH
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 IBRAHIM MAZMAN
7- THE TYPE OF ORIENTAL STATE ASAN OBSTACLE BEFORE THE RISE OF A CONTRACTUAL STATE IN THE MIDDLE EAST
“ORTADOĞU’DA SÖZLEŞMEYE DAYANAN DEVLETİN ORTAYA ÇIKMASINA BİR ENGEL OLARAK DOĞULU DEVLET TİPİ”
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 ÇAĞATAY SARP
8- OSMANLI – TÜRK TOPLUMUNDA SORUNLU BİR SOSYAL DEĞİŞİM BİÇİMİ OLARAK MODERNLEŞME
MODERNIZATION AS A PROBLEMATIC SOCIAL CHANGE FORM OF OTTOMAN – TURKISH SOCIETY
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 ESRA DOĞAN TURAY
9- İRAN ALEVİLERİ VE EHL-İ HAKLAR’DA KADIN KIRMANŞAH BABA YADİGAR’DA RIYAZETTE BULUNAN KADINLARI
WOMEN IN IRAN’S ALAWİS AND AHL-E HAQQ THE SELFDENİAL OF KERMANSHAH BABA YADEGAR’S WOMEN
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 DOLUNAY ŞENOL – SEZGİN ERDEM
10- ERKEKLİĞİN İNŞASINDA AKTÖRLERİN VE KURUMLARIN ROLÜ
– KIRIKKALE İLİ ÖRNEĞİ-
THE ROLE OF ACTORS AND INSTITUTIONS IN THE CONSTRUCTION OF MASCULINITY – KIRIKKALE PROVINCE CASE-
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 YASİN AVCI
11- KURAMSAL FİZİKTEKİ GELİŞMELER BAĞLAMINDA İNSAN HAKLARINDA EVRENSELLİK – KÜLTÜREL RÖLATİVİTE TARTIŞMASI
UNIVERSALITY DEBATE IN HUMAN RIGHTS IN THE CONTEXT OF DEVOLEPMENTS IN THEORETICAL PHYSICS
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 MEZHER YÜKSEL
12- TÜRKİYE’DE KAMU YATIRIMLARININ BÖLGESEL AZ GELİŞMEDEKİ ROLÜ
THE ROLE OF PUPLIC INVESTMENTS IN THE REGIONAL UNDERDEVELOPMENT IN TURKEY
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 MEHMET DAĞ – FURKAN KILINÇ
13- ESNAF KAVRAMININ GELİR VERGİSİ KANUNU UYGULAMALARI BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
EALUATION OF THE ARTISAN CONCEPT IN TERMS OF INCOME TAX APPLICATIONS
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 SBArD 28. sayı
28. sayıyı tek pdf halinde indirmek için lütfen aşağıdaki pdf simgesine tıklayınız.
  Tam Metin

About Yunus DOĞAN

Check Also

SBArD 14. Sayı

dm-pg-icon-300x300 Yılmaz KARADENİZ
1- İRAN MEŞRUTİYET HAREKETİ SIRASINDA İSTANBUL'DAKİ İRANLILARIN SİYASİ FAALİYETLERİ: ENCÜMEN-İ SAADET (1906 - 1909)
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Serdar AKIN
2- ORDU LOJİSTİK SİSTEMİNİN ÖNEMLİ AÇISINDAN KUT'ÜL - AMARE SAVAŞI VE RESULAYN MUSUL MENZİL HATTI
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Ahmet KOLBAŞI
3- 1878 BERLİN KONGRESİ SONRASINDA OSMANLI ERMENİLERİNİN SİYASİ KİMLİKLEŞMESİ SÜRECİNDE RUS VE İNGİLİZ ETKİSİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Erhan METİN
4- LİSE TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSLERİNDE ERMENİ MESELESİNİN ÖĞRETİMİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Harun Hilmi POLAT
5- TEMEL TASARIMIN BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİ İÇİN BİR MODÜL TASARIMI
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Mutluhan TAŞ
6- TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN KURULUŞUNDAN 2000'Lİ YILLARA KADAR ÇAĞDAŞ TÜRK RESMİNDE SANAT - SİYASET İLİŞKİLERİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 M. Ruhat YAŞAR
7- ÜNİVERSİTE GENÇLERİNİN EVLİLİKLE İLGİLİ BEKLENTİ VE YARGILARI
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Ahmet CİHAN - E. Buket BATUR
8- DİYARBAKIR'DA ÇİNGENE GRUPLARI ARASINDA YOKSULLUK VE NEDENLERİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Burak GÜMÜŞ
9- UBER NUSAYRİ, BULGARİENALEWİTEN, SHABAK, KAKAİ UND EHL-İ HAK
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Bülent SALDERAY
10- GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN, ENGELLİ BİREYİN DİĞER ALANLARDAKİ ÖĞRENMELERİNE KATKISI VE ÖZEL EĞİTİM ALANINDA KULLANILMASINA YÖNELİK AİLE GÖRÜŞLERİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Abdulvahid SEZEN
11- GÜNÜMÜZ İNSANININ ANLAMSIZ SORUNU BAĞLAMINDA FRANKL VE FOWLER'DA BİREYİN ANLAM ARAYIŞI
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 KİTAP TANITIMI - Hasan ARSLAN
12- MUSTAFA BOZKURT, FAHREDDİN RAZİ'DE BİLGİ TEORİSİ, MEDİPRES YAYINCILIK, MALATYA 2009 ISBN: 978 - 975 - 6676 - 42 - 2 (312 S. )
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 SBArD 14. Sayı
14. sayıyı tek pdf halinde indirmek için lütfen aşağıdaki pdf simgesine tıklayınız.
  Tam Metin

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir