Breaking News
Home / Sayılar / SBArD 28. Sayı

SBArD 28. Sayı

dm-pg-icon-300x300 Davut KAPLAN
1- TERPİNK’TE SON ÇARE : GEVEN
LAST EXPEDİENCY IN TERPINK: GEVEN
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 ECE HALİME NAZLI
2- TOPLUM DİLBİLİME GENEL BİR BAKIŞ
COMPONENTS OF THE CONCEPT OF CIVILIZATION DRAWING A GENERAL OVERWIEW OF SOCIOLINGUISTICS
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 ERTAN BESLİ – KERİME ÇALIŞ
3- ORHUN YAZITLARINDA GEÇEN FİİLLERİN KUTADGU BİLİG’DEKİ GÖRÜNÜMÜ
APPEREANCE OF OLD TURISH VERBS IN KUTADGU BİLİG
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 UFUK BİRCAN
4- MICHEL FOUCAULT’DA DİL VE SÖYLEM
LANGUAGE AND DISCOURSE IN MICHEL FOUCAULT
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 AYSEL DEMİR
5- FELSEFİ BİR PROBLEM OLARAK SAVAŞ
THE WAR AS A PHILOSOPHICAL PROBLEM
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 YILDIZ DEVECİ BOZKUŞ
6- DAĞLIK KARABAĞ SORUNUNDA BÜYÜK GÜÇLER VE POLİTİKALARI
THE GREAT POWER AND POLICIES IN NAGORNO KARABAKH
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 IBRAHIM MAZMAN
7- THE TYPE OF ORIENTAL STATE ASAN OBSTACLE BEFORE THE RISE OF A CONTRACTUAL STATE IN THE MIDDLE EAST
“ORTADOĞU’DA SÖZLEŞMEYE DAYANAN DEVLETİN ORTAYA ÇIKMASINA BİR ENGEL OLARAK DOĞULU DEVLET TİPİ”
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 ÇAĞATAY SARP
8- OSMANLI – TÜRK TOPLUMUNDA SORUNLU BİR SOSYAL DEĞİŞİM BİÇİMİ OLARAK MODERNLEŞME
MODERNIZATION AS A PROBLEMATIC SOCIAL CHANGE FORM OF OTTOMAN – TURKISH SOCIETY
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 ESRA DOĞAN TURAY
9- İRAN ALEVİLERİ VE EHL-İ HAKLAR’DA KADIN KIRMANŞAH BABA YADİGAR’DA RIYAZETTE BULUNAN KADINLARI
WOMEN IN IRAN’S ALAWİS AND AHL-E HAQQ THE SELFDENİAL OF KERMANSHAH BABA YADEGAR’S WOMEN
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 DOLUNAY ŞENOL – SEZGİN ERDEM
10- ERKEKLİĞİN İNŞASINDA AKTÖRLERİN VE KURUMLARIN ROLÜ
– KIRIKKALE İLİ ÖRNEĞİ-
THE ROLE OF ACTORS AND INSTITUTIONS IN THE CONSTRUCTION OF MASCULINITY – KIRIKKALE PROVINCE CASE-
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 YASİN AVCI
11- KURAMSAL FİZİKTEKİ GELİŞMELER BAĞLAMINDA İNSAN HAKLARINDA EVRENSELLİK – KÜLTÜREL RÖLATİVİTE TARTIŞMASI
UNIVERSALITY DEBATE IN HUMAN RIGHTS IN THE CONTEXT OF DEVOLEPMENTS IN THEORETICAL PHYSICS
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 MEZHER YÜKSEL
12- TÜRKİYE’DE KAMU YATIRIMLARININ BÖLGESEL AZ GELİŞMEDEKİ ROLÜ
THE ROLE OF PUPLIC INVESTMENTS IN THE REGIONAL UNDERDEVELOPMENT IN TURKEY
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 MEHMET DAĞ – FURKAN KILINÇ
13- ESNAF KAVRAMININ GELİR VERGİSİ KANUNU UYGULAMALARI BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
EALUATION OF THE ARTISAN CONCEPT IN TERMS OF INCOME TAX APPLICATIONS
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 SBArD 28. sayı
28. sayıyı tek pdf halinde indirmek için lütfen aşağıdaki pdf simgesine tıklayınız.
  Tam Metin

About Yunus DOĞAN

Check Also

SBArD 33. sayı

CANAN SEYFELİ ELİF KUL 1-OLODUMARE/OLORUN: GELENEKSEL YORUBA DİNİNDE YÜCE TANRI    ESRA ASLAN SABRİ AKMAN ...