Breaking News
Home / SBArD 21. Sayı

SBArD 21. Sayı

dm-pg-icon-300x300 Remzi KILIÇ
1- YAVUZ SULTAN SELİM DEVRİ ( 1512 – 1520 ) DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU’DA OSMANLI HAKİMİYETİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 İsmail ERMAĞAN
2- IV. HÜRMÜZ VE II. HÜSREV DÖNEMLERİNDE GÖKTÜRK – SASANİ İLİŞKİLERİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Mehmet Serkan ŞAHİN
3- CUMHURİYETİN İLK GENEL NÜFUS SAYIMINA GÖRE DİYARBAKIR KENT MERKEZİ’NİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Ali ARSLAN – Sadettin BAŞTÜRK – Gülten ARSLAN
4- ÇOK PARTİLİ DÖNEMDE DİYARBAKIR MİLLETVEKİLLERİ: GEÇMİŞTEN GELECEĞE DİYARBAKIR MİLLETVEKİLLERİNİN SOSYOLOJİK ANALİZİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Mehmet ÖZGER
5- İKTİDAR VE AŞK ARASINDA ŞAH & SULTAN
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Mustafa ŞAHİN
6-MİRZA ŞAHRUH’UN EŞLERİ GEVHERŞAD AĞA VE MÜLKET AĞA’NIN SİYASİ VE SOSYAL HAYATTAKİ ROLLERİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Saim YÖRÜK
7- XVII. YÜZYILIN İLK YARISINDA ÜSKÜDAR HAMAMLARI VE HAMAM ESNAFI
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Yalçın DOĞAN
8- TBMM I. DÖNEM DİYARBAKIR MİLLETVEKİLLERİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Alpay BİZBİRLİK
9- XVI. YÜZYIL’DA DİYARBAKIR ŞEHRİ VAKIFLARINDA MÜTEVELLİLER VE ÜCRETLERİ ÜZERİNE
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Bahar Burtan DOĞAN – Hüseyin YILDIRIM – Halil İbrahim AYDIN
10- TÜRKİYE’DE VERGİ HARCAMALARI UYGULAMASI VE VERGİLEME ADALETİNE YANSIMALARI HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 SBArD 21. Sayı
21. sayıyı tek pdf halinde indirmek için lütfen aşağıdaki pdf simgesine tıklayınız.
  Tam Metin

 

 

About Yunus DOĞAN

Check Also

SBArD 27. Sayı

dm-pg-icon-300x300 A. ÇAĞLAR DENİZ - YUSUF EKİNCİ - A. BANU HÜLÜR
SURİYELİ SIĞINMACILARIN KARŞILAŞTIĞI SOSYAL DIŞLANMA MEKANİZMALARI
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 RAHMAN DAĞ
DIŞ YARDIMLARIN SINIRLARINI BELİRLEYEN MEDENİYET KAVRAMININ BİLEŞENLERİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 ZÜLFİYE ACAR ŞENTÜRK
HALKLA İLİŞKİLERDE ŞEFFAFLIK VE HESAP VEREBİLİRLİK: TÜRKİYE’NİN İTİBARLI 10 KURUMUNUN FAALİYET RAPORLARININ ANALİZİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 UFUK BİRCAN
SOKRATES’TEN KİERKEGAARD’A İRONİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 NAZIM HASIRCI
HASAN B. MUSA EN-NEVBAHTÎ’NİN KIYAS ELEŞTİRİSİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 MUHAMMED TAYYİB KILIÇ
FIKIH TARİHİNİN İÇTİHAT MERKEZLİ YAZILMASI PROBLEMİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 A. BANU HÜLÜR - HABİBE AKÇAY BEKİROĞLU
ÇEVRİMİÇİ DİN: DİNİ İÇERİKLİ BİR FACEBOOK SAYFASININ GÖSTERGEBİLİMSEL ANALİZİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 ESRA ASLAN
DİYARBAKIR’DA GELENEKSEL KADIN DİNDARLIĞI BİÇİMLERİ: MEVLİT, KABİR ZİYARETİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 MURAT KADİROĞLU
A FREUDIAN ANALYSIS OF THE FATHER IMAGE IN LA SYMPHONIE PASTORALE BY ANDRÉ GIDE
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 EMİNE GÖREN BAYAM
AÇIK TEİZME GÖRE TANRI’NIN HER ŞEYİ BİLMESİ MESELESİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 HALİL AKÇAY
İBN ZEYDÛN’UN ŞİİRİNDE İNSANİ ERDEMLER
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 EYYÜP TANRIVERDİ
HASÎRÎZÂDE MEHMED ELÎF EFENDİ’NİN MUHTÂRU’L-ENBÂ ADLI ESERİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 OSMAN DÜZGÜN
ŞAM DÜĞÜNLERİ VE BU DÜĞÜNLERDE SÖYLENEN ZILGITLAR
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 MUSTAFA ÖKSÜZ
FİLİSTİN’İN ON ALTINCI YÜZYILDAKİ NÜFUSUNA DAİR KANAKLAR: MUFASSAL TAHRİR DEFTERLERİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 SBArD 27. sayı
27. sayıyı tek pdf halinde indirmek için lütfen aşağıdaki pdf simgesine tıklayınız.
  Tam Metin

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir