SBARD http://www.sbard.org Sbard Dergisi Tue, 23 Jan 2018 19:00:37 +0000 tr-TR hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.3 SBArD 30. sayı http://www.sbard.org/sbard-30-sayi/ http://www.sbard.org/sbard-30-sayi/#respond Tue, 23 Jan 2018 18:30:13 +0000 http://www.sbard.org/?p=1216 dm-pg-icon-300x300 ANZAVUR DEMİRPOLAT 1- ÜLGENER’İN PARADOKSU: MELAMİLİK VERSUS “DERVİŞ DİNDARLIĞI” I   Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 FATİH YILMAZ

SELİN GÖÇEN

ÖZGE ÖKMEN

LEYLA ÇOKUR

2- ÇATIŞMA BÖLGELERİNDE YAŞAYAN ÇOCUKLARIN RESİMSEL ANLATIMLARINDA YAŞAM VE MUTLULUK: DİYARBAKIR EĞİTSEL ÖRNEĞİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 YUNUS DOĞAN

MURAT TUNCER

3- ÜST-BİLİŞSEL FARKINDALIK, ÖZ-YETERLİK ALGISI VE YABANCI DİLDE AKADEMİK BAŞARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 CAHİT KÜLEKÇİ
4- OSMANLI TOPLUMUNDA ERMENİ AİLESİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 M. NESİM DORU
5- ABDURRAHMÂN EL-AYDERÛSÎ VE LETÂİFU’L-CÛD FÎ MES’ELETİ VAHDETİ’L-VÜCÛD ADLI ESERİNİN BERLİN NÜSHASINA GÖRE YENİDEN TAHKÎKİ, TAHLÎL VE TERCÜMESİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 AHMET TAŞĞIN

ÖNER ATAY

6- HACI BEKTAŞ VELİ VELAYETNAMESİNİ YENİDEN OKUMAK: MACAR TURUL’U İLE GÜL BABA’NIN TUĞRUL’U
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 ABDUSAMET KAYA
7- MEDRESEDE VE İLAHİYAT FAKÜLTESİNDE TOPLUMSAL DEĞİŞME VE DİN İLİŞKİSİ ANLAYIŞININ SOSYOLOJİK AÇIDAN KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZİ (DİYARBAKIR RESMİ İMAMLAR ÖRNEĞİ)
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 HASAN ARSLAN
8- BİR TÜRK KURUMU OLAN AHİLİK VE ŞAHSİYET (KİŞİLİK) GELİŞİMİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 ELÇİN PARÇAOĞLU
9- THE FUNCTION OF GAZE IN THE MOVIES REAR WINDOW, BLADE RUNNER, THE EMPIRE STRIKES BACK AND REVENGE OF THE SITH
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 AHMET TARCAN
10- GÖSTERGEBİLİM TERİMİNİN TÜRKÇEYE AKTARILIŞI ÜZERİNE
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 RECEP UÇAR

VEYSEL K. ALTUN

11- AHLAKİ YARGININ DEĞİŞİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 ÇEVİRİLER

ABDULFETTAH REVVÂS KAL‘ACÎ

ÇEV.: NADİR KARAKUŞ

12- NUREDDİN MAHMUD, ADALETİ VE YOLSUZLUK İLE MÜCADELESİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 SBArD 30. sayı
30. sayıyı tek pdf halinde indirmek için lütfen aşağıdaki pdf simgesine tıklayınız.
  Tam Metin
]]>
http://www.sbard.org/sbard-30-sayi/feed/ 0
SBArD 29. Sayı http://www.sbard.org/sbard-29-sayi/ http://www.sbard.org/sbard-29-sayi/#respond Mon, 11 Sep 2017 06:42:14 +0000 http://www.sbard.org/?p=1199 dm-pg-icon-300x300 Canan SEYFELİ 1- MİLLET SİSTEMİ VE OSMANLI DEVLET SANAMELERİNDE SÜYANİ KADİM PATRİKLİĞİ (1847 – 1918)   Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 GÖKÇE ALTAY
2- AN ANALYTICAL OVERVIEW OF STRANVINSKY’S SYMPHONY OF PSALMS
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 BANU ALAN SÜMER
3- DIFFÉRENCE VE ANLAM ÜZERİNE
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 AHMET CÜNEYT GÜLTEKİN
4- YAPISALCILIĞI GÖSTERENLER ARASI İLİŞKİLERİN ÇÖZÜMLENMESİ OLARAK OKUMAK
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 İSMAİL SERDAR ALTAÇ
5-THE KEY ROLE OF GEOGRAPHY IN
GRAHAM SWIFT’S WATERLAND
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 MEHMET CEM ŞAHİN
6- ZİYA GÖKALP ÜZERİNE BİYOGRAFİK BİR ÇALIŞMA
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 OKTAY BOZAN
7- 31 MART OLAYININ TAŞRADAKİ YANKILARI: DİYARBAKIR ÖRNEĞİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 KENAN YAKUBOĞLU
8- EĞİTİMDE SİSTEM ARAYIŞLARINA ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 BAHAR BURTAN DOĞAN

NEVZAT NARÇİÇEK

9- ULUSLARARASI KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARI, TARİHÇESİ, DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ, GÜVENİLİRLİKLERİ VE TÜRKİYE
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 MEHMET CEVAT ERGİN
10- ARAP DİLİNDE LUGAZLAR ÜZERİNE
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 SELMAN YEŞİL
11- EN-NUVEYRÎ’NİN “NİHÂYETU’L-EREB” İSİMLİ ESERİNİN ARAP EDEBİYATINDAKİ YERİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 HASAN HÜSEYİN TAYLAN

YUSUF GENÇ

İSMAİL BARIŞ

12- ROMAN ÇOCUKLARINDA MADDE KULLANIM EĞİLİMLERİ: KOCAELİ ROMANLARI ÖRNEĞİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 NECMİ DERİN
13- TECRÎDÜ’L-İ’TİKÂD GELENEĞİNE GÖRE ZİHNÎ VARLIK: GETİRDİĞİ YENİLİK VE PROBLEMLERİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 SBArD 29. sayı
29. sayıyı tek pdf halinde indirmek için lütfen aşağıdaki pdf simgesine tıklayınız.
  Tam Metin
]]>
http://www.sbard.org/sbard-29-sayi/feed/ 0
SBArD 28. Sayı http://www.sbard.org/sbard-28-sayi/ http://www.sbard.org/sbard-28-sayi/#respond Sun, 22 Jan 2017 19:19:07 +0000 http://www.sbard.org/?p=1174 dm-pg-icon-300x300 Davut KAPLAN 1- TERPİNK’TE SON ÇARE : GEVEN
LAST EXPEDİENCY IN TERPINK: GEVEN   Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 ECE HALİME NAZLI
2- TOPLUM DİLBİLİME GENEL BİR BAKIŞ
COMPONENTS OF THE CONCEPT OF CIVILIZATION DRAWING A GENERAL OVERWIEW OF SOCIOLINGUISTICS
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 ERTAN BESLİ – KERİME ÇALIŞ
3- ORHUN YAZITLARINDA GEÇEN FİİLLERİN KUTADGU BİLİG’DEKİ GÖRÜNÜMÜ
APPEREANCE OF OLD TURISH VERBS IN KUTADGU BİLİG
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 UFUK BİRCAN
4- MICHEL FOUCAULT’DA DİL VE SÖYLEM
LANGUAGE AND DISCOURSE IN MICHEL FOUCAULT
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 AYSEL DEMİR
5- FELSEFİ BİR PROBLEM OLARAK SAVAŞ
THE WAR AS A PHILOSOPHICAL PROBLEM
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 YILDIZ DEVECİ BOZKUŞ
6- DAĞLIK KARABAĞ SORUNUNDA BÜYÜK GÜÇLER VE POLİTİKALARI
THE GREAT POWER AND POLICIES IN NAGORNO KARABAKH
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 IBRAHIM MAZMAN
7- THE TYPE OF ORIENTAL STATE ASAN OBSTACLE BEFORE THE RISE OF A CONTRACTUAL STATE IN THE MIDDLE EAST
“ORTADOĞU’DA SÖZLEŞMEYE DAYANAN DEVLETİN ORTAYA ÇIKMASINA BİR ENGEL OLARAK DOĞULU DEVLET TİPİ”
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 ÇAĞATAY SARP
8- OSMANLI – TÜRK TOPLUMUNDA SORUNLU BİR SOSYAL DEĞİŞİM BİÇİMİ OLARAK MODERNLEŞME
MODERNIZATION AS A PROBLEMATIC SOCIAL CHANGE FORM OF OTTOMAN – TURKISH SOCIETY
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 ESRA DOĞAN TURAY
9- İRAN ALEVİLERİ VE EHL-İ HAKLAR’DA KADIN KIRMANŞAH BABA YADİGAR’DA RIYAZETTE BULUNAN KADINLARI
WOMEN IN IRAN’S ALAWİS AND AHL-E HAQQ THE SELFDENİAL OF KERMANSHAH BABA YADEGAR’S WOMEN
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 DOLUNAY ŞENOL – SEZGİN ERDEM
10- ERKEKLİĞİN İNŞASINDA AKTÖRLERİN VE KURUMLARIN ROLÜ
– KIRIKKALE İLİ ÖRNEĞİ-
THE ROLE OF ACTORS AND INSTITUTIONS IN THE CONSTRUCTION OF MASCULINITY – KIRIKKALE PROVINCE CASE-
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 YASİN AVCI
11- KURAMSAL FİZİKTEKİ GELİŞMELER BAĞLAMINDA İNSAN HAKLARINDA EVRENSELLİK – KÜLTÜREL RÖLATİVİTE TARTIŞMASI
UNIVERSALITY DEBATE IN HUMAN RIGHTS IN THE CONTEXT OF DEVOLEPMENTS IN THEORETICAL PHYSICS
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 MEZHER YÜKSEL
12- TÜRKİYE’DE KAMU YATIRIMLARININ BÖLGESEL AZ GELİŞMEDEKİ ROLÜ
THE ROLE OF PUPLIC INVESTMENTS IN THE REGIONAL UNDERDEVELOPMENT IN TURKEY
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 MEHMET DAĞ – FURKAN KILINÇ
13- ESNAF KAVRAMININ GELİR VERGİSİ KANUNU UYGULAMALARI BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
EALUATION OF THE ARTISAN CONCEPT IN TERMS OF INCOME TAX APPLICATIONS
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 SBArD 28. sayı
28. sayıyı tek pdf halinde indirmek için lütfen aşağıdaki pdf simgesine tıklayınız.
  Tam Metin
]]>
http://www.sbard.org/sbard-28-sayi/feed/ 0
SBArD 27. Sayı http://www.sbard.org/sbard-27-sayi/ http://www.sbard.org/sbard-27-sayi/#respond Wed, 27 Apr 2016 23:19:08 +0000 http://www.sbard.org/?p=1153 dm-pg-icon-300x300 A. ÇAĞLAR DENİZ - YUSUF EKİNCİ - A. BANU HÜLÜR SURİYELİ SIĞINMACILARIN KARŞILAŞTIĞI SOSYAL DIŞLANMA MEKANİZMALARI   Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 RAHMAN DAĞ
DIŞ YARDIMLARIN SINIRLARINI BELİRLEYEN MEDENİYET KAVRAMININ BİLEŞENLERİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 ZÜLFİYE ACAR ŞENTÜRK
HALKLA İLİŞKİLERDE ŞEFFAFLIK VE HESAP VEREBİLİRLİK: TÜRKİYE’NİN İTİBARLI 10 KURUMUNUN FAALİYET RAPORLARININ ANALİZİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 UFUK BİRCAN
SOKRATES’TEN KİERKEGAARD’A İRONİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 NAZIM HASIRCI
HASAN B. MUSA EN-NEVBAHTÎ’NİN KIYAS ELEŞTİRİSİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 MUHAMMED TAYYİB KILIÇ
FIKIH TARİHİNİN İÇTİHAT MERKEZLİ YAZILMASI PROBLEMİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 A. BANU HÜLÜR - HABİBE AKÇAY BEKİROĞLU
ÇEVRİMİÇİ DİN: DİNİ İÇERİKLİ BİR FACEBOOK SAYFASININ GÖSTERGEBİLİMSEL ANALİZİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 ESRA ASLAN
DİYARBAKIR’DA GELENEKSEL KADIN DİNDARLIĞI BİÇİMLERİ: MEVLİT, KABİR ZİYARETİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 MURAT KADİROĞLU
A FREUDIAN ANALYSIS OF THE FATHER IMAGE IN LA SYMPHONIE PASTORALE BY ANDRÉ GIDE
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 EMİNE GÖREN BAYAM
AÇIK TEİZME GÖRE TANRI’NIN HER ŞEYİ BİLMESİ MESELESİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 HALİL AKÇAY
İBN ZEYDÛN’UN ŞİİRİNDE İNSANİ ERDEMLER
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 EYYÜP TANRIVERDİ
HASÎRÎZÂDE MEHMED ELÎF EFENDİ’NİN MUHTÂRU’L-ENBÂ ADLI ESERİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 OSMAN DÜZGÜN
ŞAM DÜĞÜNLERİ VE BU DÜĞÜNLERDE SÖYLENEN ZILGITLAR
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 MUSTAFA ÖKSÜZ
FİLİSTİN’İN ON ALTINCI YÜZYILDAKİ NÜFUSUNA DAİR KANAKLAR: MUFASSAL TAHRİR DEFTERLERİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 SBArD 27. sayı
27. sayıyı tek pdf halinde indirmek için lütfen aşağıdaki pdf simgesine tıklayınız.
  Tam Metin
]]>
dm-pg-icon-300x300 A. ÇAĞLAR DENİZ – YUSUF EKİNCİ – A. BANU HÜLÜR SURİYELİ SIĞINMACILARIN KARŞILAŞTIĞI SOSYAL DIŞLANMA MEKANİZMALARI   Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 RAHMAN DAĞ
DIŞ YARDIMLARIN SINIRLARINI BELİRLEYEN MEDENİYET KAVRAMININ BİLEŞENLERİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 ZÜLFİYE ACAR ŞENTÜRK
HALKLA İLİŞKİLERDE ŞEFFAFLIK VE HESAP VEREBİLİRLİK: TÜRKİYE’NİN İTİBARLI 10 KURUMUNUN FAALİYET RAPORLARININ ANALİZİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 UFUK BİRCAN
SOKRATES’TEN KİERKEGAARD’A İRONİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 NAZIM HASIRCI
HASAN B. MUSA EN-NEVBAHTÎ’NİN KIYAS ELEŞTİRİSİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 MUHAMMED TAYYİB KILIÇ
FIKIH TARİHİNİN İÇTİHAT MERKEZLİ YAZILMASI PROBLEMİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 A. BANU HÜLÜR – HABİBE AKÇAY BEKİROĞLU
ÇEVRİMİÇİ DİN: DİNİ İÇERİKLİ BİR FACEBOOK SAYFASININ GÖSTERGEBİLİMSEL ANALİZİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 ESRA ASLAN
DİYARBAKIR’DA GELENEKSEL KADIN DİNDARLIĞI BİÇİMLERİ: MEVLİT, KABİR ZİYARETİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 MURAT KADİROĞLU
A FREUDIAN ANALYSIS OF THE FATHER IMAGE IN LA SYMPHONIE PASTORALE BY ANDRÉ GIDE
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 EMİNE GÖREN BAYAM
AÇIK TEİZME GÖRE TANRI’NIN HER ŞEYİ BİLMESİ MESELESİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 HALİL AKÇAY
İBN ZEYDÛN’UN ŞİİRİNDE İNSANİ ERDEMLER
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 EYYÜP TANRIVERDİ
HASÎRÎZÂDE MEHMED ELÎF EFENDİ’NİN MUHTÂRU’L-ENBÂ ADLI ESERİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 OSMAN DÜZGÜN
ŞAM DÜĞÜNLERİ VE BU DÜĞÜNLERDE SÖYLENEN ZILGITLAR
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 MUSTAFA ÖKSÜZ
FİLİSTİN’İN ON ALTINCI YÜZYILDAKİ NÜFUSUNA DAİR KANAKLAR: MUFASSAL TAHRİR DEFTERLERİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 SBArD 27. sayı
27. sayıyı tek pdf halinde indirmek için lütfen aşağıdaki pdf simgesine tıklayınız.
  Tam Metin
]]>
http://www.sbard.org/sbard-27-sayi/feed/ 0
SBArD 26. Sayı http://www.sbard.org/sbard-26-sayi/ http://www.sbard.org/sbard-26-sayi/#respond Wed, 27 Apr 2016 22:44:07 +0000 http://www.sbard.org/?p=1147 dm-pg-icon-300x300 UFUK BİRCAN ROLAND BARTHES VE GÖSTERGEBİLİM   Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 BANU HÜLÜR
SİYASAL KAYITSIZLIK VE MEDYA
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 ÜNAL BİLİR
TÜRKİYE’NİN 2002-2012 DÖNEMİ DEMOKRATİKLEŞME SÜRECİNE “ARAÇSAL DEMOKRASİ” BAĞLAMINDA BİR BAKIŞ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 FERHAT TEKİN
PİERRE BOURDİEU SOSYOLOJİSİNDE BEDEN VE HABİTUS: BEDENLEŞMİŞ HABİTUS
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 DAVUT KAPLAN
OLTU-AŞAĞI ÇAMLI KÖYÜ’NDE (TERPİNK) KURT AĞZI BAĞLAMA
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 NECMİ DERİN
FAHREDDİN ER-RÂZÎ’DE AKIL-NAKİL İLİŞKİSİ VE TEVÎL
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 DAVUT IŞIKDOĞAN - ADEM KORUKÇU
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE EĞİTİM YERİ OLARAK CAMİ-MESCİD
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 İSA AKALIN
“ERKEĞE, KARISINI NİÇİN DÖVDÜĞÜ SORULMAZ” RİVÂYETİNİN MERFÛ῾ HADÎS – MEVKÛF HADÎS İLTİBASI AÇISINDAN TAHLİLİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 EMRAH IŞIK
FEMALE CONFINEMENT BY PATRIARCHAL SIEGE IN BUCHI EMECHETA’S THE BRIDE PRICE
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 ALİ KARAKAŞ
OKSİDENTALİZMDE ETİK DEĞERLER
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 ALİ KUMAŞ
VÜCÛB İFADE EDEN MUTLAK EMRİN EDA EDİLMESİYLE İLGİLİ BİR TARTIŞMA: EMRİN FEVR VEYA TERÂHÎYE DELÂLETİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 M. A. S. ABDEL HALEEM ÇEV.ALİ AKAY
BELÂGÎ MAKSATLAR İÇİN GRAMATİK DEĞİŞİM: KUR’ÂN’DA İLTİFÂT VE İLİNTİLİ ÖZELLİKLER
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 DANİÈLE HERVİEU-LÉGER ÇEV.ABDULLAH MOHAMMADİ
BİREYSELCİLİK, İNANCIN DOĞRULUĞU VE MODERNİTE’DE DİNİN SOSYAL DOĞASI
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 ŞEREFETTİN ADSOY
MİR’ÂTÜ’L FEVÂİD FÎ TERÂCİMİ MEŞÂHİRİ ÂMİD: DİYARBAKIR ULEMÂ VE EŞRÂFI
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 MEHMET NAFİ ARSLAN
SAĞLIK ARAPÇASI
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 SBArD 26. sayı
26. sayıyı tek pdf halinde indirmek için lütfen aşağıdaki pdf simgesine tıklayınız.
  Tam Metin
]]>
dm-pg-icon-300x300 UFUK BİRCAN ROLAND BARTHES VE GÖSTERGEBİLİM   Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 BANU HÜLÜR
SİYASAL KAYITSIZLIK VE MEDYA
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 ÜNAL BİLİR
TÜRKİYE’NİN 2002-2012 DÖNEMİ DEMOKRATİKLEŞME SÜRECİNE “ARAÇSAL DEMOKRASİ” BAĞLAMINDA BİR BAKIŞ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 FERHAT TEKİN
PİERRE BOURDİEU SOSYOLOJİSİNDE BEDEN VE HABİTUS: BEDENLEŞMİŞ HABİTUS
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 DAVUT KAPLAN
OLTU-AŞAĞI ÇAMLI KÖYÜ’NDE (TERPİNK) KURT AĞZI BAĞLAMA
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 NECMİ DERİN
FAHREDDİN ER-RÂZÎ’DE AKIL-NAKİL İLİŞKİSİ VE TEVÎL
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 DAVUT IŞIKDOĞAN – ADEM KORUKÇU
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE EĞİTİM YERİ OLARAK CAMİ-MESCİD
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 İSA AKALIN
“ERKEĞE, KARISINI NİÇİN DÖVDÜĞÜ SORULMAZ” RİVÂYETİNİN MERFÛ῾ HADÎS – MEVKÛF HADÎS İLTİBASI AÇISINDAN TAHLİLİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 EMRAH IŞIK
FEMALE CONFINEMENT BY PATRIARCHAL SIEGE IN BUCHI EMECHETA’S THE BRIDE PRICE
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 ALİ KARAKAŞ
OKSİDENTALİZMDE ETİK DEĞERLER
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 ALİ KUMAŞ
VÜCÛB İFADE EDEN MUTLAK EMRİN EDA EDİLMESİYLE İLGİLİ BİR TARTIŞMA: EMRİN FEVR VEYA TERÂHÎYE DELÂLETİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 M. A. S. ABDEL HALEEM ÇEV.ALİ AKAY
BELÂGÎ MAKSATLAR İÇİN GRAMATİK DEĞİŞİM: KUR’ÂN’DA İLTİFÂT VE İLİNTİLİ ÖZELLİKLER
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 DANİÈLE HERVİEU-LÉGER ÇEV.ABDULLAH MOHAMMADİ
BİREYSELCİLİK, İNANCIN DOĞRULUĞU VE MODERNİTE’DE DİNİN SOSYAL DOĞASI
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 ŞEREFETTİN ADSOY
MİR’ÂTÜ’L FEVÂİD FÎ TERÂCİMİ MEŞÂHİRİ ÂMİD: DİYARBAKIR ULEMÂ VE EŞRÂFI
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 MEHMET NAFİ ARSLAN
SAĞLIK ARAPÇASI
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 SBArD 26. sayı
26. sayıyı tek pdf halinde indirmek için lütfen aşağıdaki pdf simgesine tıklayınız.
  Tam Metin
]]>
http://www.sbard.org/sbard-26-sayi/feed/ 0
SBArD 25. Sayı http://www.sbard.org/sbard-25-sayi/ http://www.sbard.org/sbard-25-sayi/#respond Tue, 05 Apr 2016 18:42:28 +0000 http://www.sbard.org/?p=1136 dm-pg-icon-300x300 BANU HÜLÜR 1- YENİ MEDYADA SAĞLIK SÖYLEMİ ÜZERİNE BİR ANALİZ   Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 UFUK BİRCAN
2- YENİ MEDYADA SAĞLIK SÖYLEMİ ÜZERİNE BİR ANALİZ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 CAHİT KÜLEKÇİ
3- OSMANLI DEVLETİ’NDE BİRLİKTE YAŞAM: PASKALYA ÖRNEĞİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 OKTAY BOZAN
4- XIX. YÜZYILIN İKİNCİ YARISINDA MARDİN SANCAĞINDA MÜSLİM-GAYRİMÜSLİM İLİŞKİLERİ VE ERMENİ OLAYLARI
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 ERSİN SELÇUK
5- PEHLEVİLER DÖNEMİ TÜRK-İRAN İLİŞKİLERİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 İSA AKALIN
6- HADÎS İLMİ AÇISINDAN DİYANET İSLÂM ANSİKLOPEDİSİ’NİN (DİA) TAHLİLİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 ALİ KARAKAŞ
7- BİR KAVRAM OLARAK OKSİDENTALİZM
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 NAFEZ HUSSAİN HAMMAD
8- KIYEM KIYÂDIYYE NEBEVIYYE: KIRÂ’E FI’SSAHÎHAYN
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 CİHAD KISA
9- BİR ÇAĞRIŞIMSAL KURAM OLARAK PSİKANALİZ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 KENAN YAKUBOĞLU
10- İNSANIN HAKİKAT ARAYIŞINDA FELSEFENİN ROLÜ ÜZERİNE
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 AYŞEGÜL DEMİR
11- POWER STRUGGLES IN HAROLD PINTER’S OLD TIMES
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 EMİNE GÖREN BAYAM
12- AÇIK TEİZMİN GELENEKSEL TANRI TASAVVURU VE SÜREÇ TEİZMİ İLE İLİŞKİSİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 FATMA KALPAKLI
13- THE CASE OF WOMEN IN/AFTER THE BATTLE OF GALLIPOLI: AS REFLECTED IN THE WATER DIVINER
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 NECMİ DERİN
14- OSMANLI FELSEFESİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 ESRA ASLAN
15- TOPLUMSAL CİNSİYET, SAVAŞ VE ÇATIŞMA
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 SBArD 25. sayı
25. sayıyı tek pdf halinde indirmek için lütfen aşağıdaki pdf simgesine tıklayınız.
  Tam Metin
]]>
dm-pg-icon-300x300 BANU HÜLÜR 1- YENİ MEDYADA SAĞLIK SÖYLEMİ ÜZERİNE BİR ANALİZ   Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 UFUK BİRCAN
2- SAUSSURE’DE DİL, DİLBİLİM VE GÖSTERGEBİLİM
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 CAHİT KÜLEKÇİ
3- OSMANLI DEVLETİ’NDE BİRLİKTE YAŞAM: PASKALYA ÖRNEĞİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 OKTAY BOZAN
4- XIX. YÜZYILIN İKİNCİ YARISINDA MARDİN SANCAĞINDA MÜSLİM-GAYRİMÜSLİM İLİŞKİLERİ VE ERMENİ OLAYLARI
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 ERSİN SELÇUK
5- PEHLEVİLER DÖNEMİ TÜRK-İRAN İLİŞKİLERİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 İSA AKALIN
6- HADÎS İLMİ AÇISINDAN DİYANET İSLÂM ANSİKLOPEDİSİ’NİN (DİA) TAHLİLİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 ALİ KARAKAŞ
7- BİR KAVRAM OLARAK OKSİDENTALİZM
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 NAFEZ HUSSAİN HAMMAD
8- KIYEM KIYÂDIYYE NEBEVIYYE: KIRÂ’E FI’SSAHÎHAYN
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 CİHAD KISA
9- BİR ÇAĞRIŞIMSAL KURAM OLARAK PSİKANALİZ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 KENAN YAKUBOĞLU
10- İNSANIN HAKİKAT ARAYIŞINDA FELSEFENİN ROLÜ ÜZERİNE
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 AYŞEGÜL DEMİR
11- POWER STRUGGLES IN HAROLD PINTER’S OLD TIMES
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 EMİNE GÖREN BAYAM
12- AÇIK TEİZMİN GELENEKSEL TANRI TASAVVURU VE SÜREÇ TEİZMİ İLE İLİŞKİSİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 FATMA KALPAKLI
13- THE CASE OF WOMEN IN/AFTER THE BATTLE OF GALLIPOLI: AS REFLECTED IN THE WATER DIVINER
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 NECMİ DERİN
14- OSMANLI FELSEFESİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 ESRA ASLAN
15- TOPLUMSAL CİNSİYET, SAVAŞ VE ÇATIŞMA
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 SBArD 25. sayı
25. sayıyı tek pdf halinde indirmek için lütfen aşağıdaki pdf simgesine tıklayınız.
  Tam Metin
]]>
http://www.sbard.org/sbard-25-sayi/feed/ 0
SBArD 2. Sayı http://www.sbard.org/sbard-2-sayi/ http://www.sbard.org/sbard-2-sayi/#respond Mon, 17 Aug 2015 05:49:16 +0000 http://www.sbard.org/?p=1035 dm-pg-icon-300x300 Murat KANDEMİR 1- 4857 SAYILI YENİ KANUNU'NUN GETİRDİĞİ BAŞLICA DEĞİŞİKLİKLER VE YENİLİKLER   Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 İlknur ULUĞ
2- SANAL SİGORTACILIK
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Ali AKAY
3- KUR'AN'DA TEMSİLİ KISSALAR
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Seyit Ahmet ATAK
4- PLATON'DA ADALET KAVRAMI İÇERİSİNDE KÖLENİN TOPLUMSAL VE HUKUKSAL DURUMU
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Seyit Ahmet ATAK
5- HEGEL'DE DÜYALEKTİK, İŞLEYİŞ İÇERİSİNDE SAVAŞ VE BARIŞ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Cevat ÖZYURT
6- KÜRESEL SOSYAL HAREKET OLARAK KARŞI ( ATERNATİF ) KÜRESELLEŞME HAREKETLERİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Ahmet ATAN
7- GÜZEL SANAT VE TOPLUM
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Hüseyin Fazlı ERGÜL
8- STRES YÖNETİMİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Ahmet CİHAN
9- İZZET MOLLA VE KEŞAN
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Peter L. BERGER - Thomas LUCKMANN ( Çev. Ejder OKUMUŞ )
10- BİLGİ SOSYOLOJİSİ VE SOSYOLOJİK TEORİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 SBArD 2. sayı
2. sayıyı tek pdf halinde indirmek için lütfen aşağıdaki pdf simgesine tıklayınız.
  Tam Metin
]]>
dm-pg-icon-300x300 Murat KANDEMİR 1- 4857 SAYILI YENİ KANUNU’NUN GETİRDİĞİ BAŞLICA DEĞİŞİKLİKLER VE YENİLİKLER   Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 İlknur ULUĞ
2- SANAL SİGORTACILIK
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Ali AKAY
3- KUR’AN’DA TEMSİLİ KISSALAR
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Seyit Ahmet ATAK
4- PLATON’DA ADALET KAVRAMI İÇERİSİNDE KÖLENİN TOPLUMSAL VE HUKUKSAL DURUMU
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Seyit Ahmet ATAK
5- HEGEL’DE DÜYALEKTİK, İŞLEYİŞ İÇERİSİNDE SAVAŞ VE BARIŞ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Cevat ÖZYURT
6- KÜRESEL SOSYAL HAREKET OLARAK KARŞI ( ATERNATİF ) KÜRESELLEŞME HAREKETLERİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Ahmet ATAN
7- GÜZEL SANAT VE TOPLUM
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Hüseyin Fazlı ERGÜL
8- STRES YÖNETİMİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Ahmet CİHAN
9- İZZET MOLLA VE KEŞAN
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Peter L. BERGER – Thomas LUCKMANN ( Çev. Ejder OKUMUŞ )
10- BİLGİ SOSYOLOJİSİ VE SOSYOLOJİK TEORİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 SBArD 2. sayı
2. sayıyı tek pdf halinde indirmek için lütfen aşağıdaki pdf simgesine tıklayınız.
  Tam Metin
]]>
http://www.sbard.org/sbard-2-sayi/feed/ 0
SBArD 1. Sayı http://www.sbard.org/sbard-1-sayi/ http://www.sbard.org/sbard-1-sayi/#respond Fri, 14 Aug 2015 20:03:23 +0000 http://www.sbard.org/?p=1025 dm-pg-icon-300x300 Mehmet Salih ERPOLAT 1- OSMANLI COĞRAFYASINDAKİ YER İSİMLERİNİ DOĞRU TESPİT ETMENİN ZORLUKLARI, ÖNEMİ VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR   Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Ahmet CİHAN
2- JAPONYA VE TÜRKİYE'DE EVLENME TÖRENLERİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Ejder OKUMUŞ
3- TANZİMAT HAREKETİ VE TANZİMATÇILARIN PSİKOLOJİLERİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Peter L. BERGER
4- GÜNDELİK HAYATIN GEREKLİLİĞİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Ali COŞKUN
5- HERETİK BİR DİNİ GRUP OLARAK NUSAYRİLER
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 M. Cengiz YILDIZ
6- BİR İNANÇ MERKEZİ OLARAK EĞİL
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Ahmet KELEŞ
7- ANADİLDE İBADET
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Ahmet ATAN
8- ESTETİK VE SANAT
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Ahmet CİHAN
9- TAHLİLİN TAHLİLİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Gilles BERTRAND
10- İKİ DİL ARASINDA YAZMAK İKİ DİLLİLİK VE İKİ KÜLTÜRLÜLÜK
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Hüseyin M. YÜCEOL
11- TÜRKİYE İMALAT SANAYİİNDE TEKNOLOJİK DEĞİŞME VE İŞSİZLİK
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Halit AKER
12- DERS CASHİCHE ANWENDUNGSBEREİCH DER  1629a UND 723 I n.F. BGB
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 İlyas DOĞAN
13- SİVİL TOPLUMUN ORTAYA ÇIKIŞI ADAM FERGUSON
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 SBArD 1. sayı
1. sayıyı tek pdf halinde indirmek için lütfen aşağıdaki pdf simgesine tıklayınız.
  Tam Metin
]]>
dm-pg-icon-300x300 Mehmet Salih ERPOLAT 1- OSMANLI COĞRAFYASINDAKİ YER İSİMLERİNİ DOĞRU TESPİT ETMENİN ZORLUKLARI, ÖNEMİ VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR   Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Ahmet CİHAN
2- JAPONYA VE TÜRKİYE’DE EVLENME TÖRENLERİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Ejder OKUMUŞ
3- TANZİMAT HAREKETİ VE TANZİMATÇILARIN PSİKOLOJİLERİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Peter L. BERGER
4- GÜNDELİK HAYATIN GEREKLİLİĞİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Ali COŞKUN
5- HERETİK BİR DİNİ GRUP OLARAK NUSAYRİLER
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 M. Cengiz YILDIZ
6- BİR İNANÇ MERKEZİ OLARAK EĞİL
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Ahmet KELEŞ
7- ANADİLDE İBADET
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Ahmet ATAN
8- ESTETİK VE SANAT
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Ahmet CİHAN
9- TAHLİLİN TAHLİLİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Gilles BERTRAND
10- İKİ DİL ARASINDA YAZMAK İKİ DİLLİLİK VE İKİ KÜLTÜRLÜLÜK
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Hüseyin M. YÜCEOL
11- TÜRKİYE İMALAT SANAYİİNDE TEKNOLOJİK DEĞİŞME VE İŞSİZLİK
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Halit AKER
12- DERS CASHİCHE ANWENDUNGSBEREİCH DER  1629a UND 723 I n.F. BGB
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 İlyas DOĞAN
13- SİVİL TOPLUMUN ORTAYA ÇIKIŞI ADAM FERGUSON
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 SBArD 1. sayı
1. sayıyı tek pdf halinde indirmek için lütfen aşağıdaki pdf simgesine tıklayınız.
  Tam Metin
]]>
http://www.sbard.org/sbard-1-sayi/feed/ 0
SBArD 24. Sayı http://www.sbard.org/sbard-24-sayi-3/ http://www.sbard.org/sbard-24-sayi-3/#respond Sun, 09 Aug 2015 23:16:47 +0000 http://www.sbard.org/?p=1016 dm-pg-icon-300x300 UFUK BİRCAN-MURAT KADİROĞLU 1- An Essay On Michel Foucault’s Genealogy- Michel Foucault’nun Genealogy Yöntemi Üzerine Bir Deneme   Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 NAZIM HASIRCI
2- Gazzâlî’nin Mantık Anlayışına İbn Teymiyye Eleştirisi-The Critique Of Ibn Taymıyya To The Ghazâlî’s Logic Understanding
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 AYSEL DEMİR
3- Adalet Kuramları Tartışmasında J. Rawls-In Discussion Of Justice Theories: J. Rawl
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 ESRA ASLAN
4- Türkiye’de Şehirleşme, Kadın Ve Din Çalışmaları-Urbanization, Women And Religious Studies In Turkey
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 NECMİ DERİN
5- 13.Yüzyılda Felsefenin Kelam Ve Tasavvuf İle Etkileşim Örneği: -Sadreddin Konevî-Nasîruddin Tûsî Yazışmaları Bağlamında Nefsin Hakikatini İnceleme
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 EYYÜP TANRIVERDİ
6- Arap Hikmetinin Pratik Karakteri-The Practical Character Of The Ancient Arabic Wisdom
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 MURAT KADİROĞLU
7- Speech Versus Writing-Söz Yazıya Karşı
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 MUSTAFA EDİP ÇELİK
8- İngiliz Belgelerine Göre Türk-İngiliz İlişkileri Ve Sadabat Paktı (1937) -Turkish-British Relations According To British Documents And The Treaty Of Saadaba
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 YENER LÜTFÜ MERT
9- Türkiye’de Kamu Kurumlarında Halkla İlişkiler Bölümlerinin Örgütlenmesi Ve Çalışanların Nitelikleri Üzerine Bir Araştırma-A Research Concerning The Organization of Public Relations Departments of The Public Institutions And The Qualifıcations of The Their Employees In Turkeya
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 SERDAR DEMİRCAN
10- Necip Fazıl’ın “Karacaahmet” Şiirine Ontolojik Bir Yaklaşım Denemesi-A Trial of an Ontological Aproach to Necip Fazıl’s Poem “Karacaahmet”
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 YUSUF ÇINAR
11- Uluslar Birliği’nden Avrupa Birliği’ne Avrupa’nın Evrensel Toplum İdeali Ve Türkiye-From the Unity of Nations the Unity of Nations to the European Unio
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 ADRIAN GULLY/ÇEV.: ALİ AKAY
12- Orta Çağ Arapçasında Tazmîn “ Mananın Dolaylı Anlatımı”-Tadmin, “Implication of Meaning” In Medieval Arabic
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 SAEED AKHTAR RIZVI/ÇEV.: FERHAT GÖKÇE
13- Hz. Hasan Ve “Mitlâk” Efsanesi -Hz. Hasan’ın Çok Sayıda Evlenip Boşandığını Bildiren Rivâyetlerin Tenkîdi
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 SBArD 24. sayı
24. sayıyı tek pdf halinde indirmek için lütfen aşağıdaki pdf simgesine tıklayınız.
  Tam Metin
 ]]>
dm-pg-icon-300x300 UFUK BİRCAN-MURAT KADİROĞLU 1- An Essay On Michel Foucault’s Genealogy- Michel Foucault’nun Genealogy Yöntemi Üzerine Bir Deneme   Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 NAZIM HASIRCI
2- Gazzâlî’nin Mantık Anlayışına İbn Teymiyye Eleştirisi-The Critique Of Ibn Taymıyya To The Ghazâlî’s Logic Understanding
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 AYSEL DEMİR
3- Adalet Kuramları Tartışmasında J. Rawls-In Discussion Of Justice Theories: J. Rawl
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 ESRA ASLAN
4- Türkiye’de Şehirleşme, Kadın Ve Din Çalışmaları-Urbanization, Women And Religious Studies In Turkey
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 NECMİ DERİN
5- 13.Yüzyılda Felsefenin Kelam Ve Tasavvuf İle Etkileşim Örneği: -Sadreddin Konevî-Nasîruddin Tûsî Yazışmaları Bağlamında Nefsin Hakikatini İnceleme
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 EYYÜP TANRIVERDİ
6- Arap Hikmetinin Pratik Karakteri-The Practical Character Of The Ancient Arabic Wisdom
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 MURAT KADİROĞLU
7- Speech Versus Writing-Söz Yazıya Karşı
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 MUSTAFA EDİP ÇELİK
8- İngiliz Belgelerine Göre Türk-İngiliz İlişkileri Ve Sadabat Paktı (1937) -Turkish-British Relations According To British Documents And The Treaty Of Saadaba
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 YENER LÜTFÜ MERT
9- Türkiye’de Kamu Kurumlarında Halkla İlişkiler Bölümlerinin Örgütlenmesi Ve Çalışanların Nitelikleri Üzerine Bir Araştırma-A Research Concerning The Organization of Public Relations Departments of The Public Institutions And The Qualifıcations of The Their Employees In Turkeya
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 SERDAR DEMİRCAN
10- Necip Fazıl’ın “Karacaahmet” Şiirine Ontolojik Bir Yaklaşım Denemesi-A Trial of an Ontological Aproach to Necip Fazıl’s Poem “Karacaahmet”
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 YUSUF ÇINAR
11- Uluslar Birliği’nden Avrupa Birliği’ne Avrupa’nın Evrensel Toplum İdeali Ve Türkiye-From the Unity of Nations the Unity of Nations to the European Unio
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 ADRIAN GULLY/ÇEV.: ALİ AKAY
12- Orta Çağ Arapçasında Tazmîn “ Mananın Dolaylı Anlatımı”-Tadmin, “Implication of Meaning” In Medieval Arabic
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 SAEED AKHTAR RIZVI/ÇEV.: FERHAT GÖKÇE
13- Hz. Hasan Ve “Mitlâk” Efsanesi -Hz. Hasan’ın Çok Sayıda Evlenip Boşandığını Bildiren Rivâyetlerin Tenkîdi
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 SBArD 24. sayı
24. sayıyı tek pdf halinde indirmek için lütfen aşağıdaki pdf simgesine tıklayınız.
  Tam Metin

 

]]>
http://www.sbard.org/sbard-24-sayi-3/feed/ 0
SBArD 20. Sayı http://www.sbard.org/sbard-20-sayi/ http://www.sbard.org/sbard-20-sayi/#respond Sun, 09 Aug 2015 23:16:45 +0000 http://www.sbard.org/?p=1021
dm-pg-icon-300x300 Ayhan DEREKO
1- OYUN KAVRAMI
   Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Mustafa CİHAN
2- KARL JASPERS'TE VAROLUŞ VE TARİHSELLİK
   Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Fahri TÜRK - Füsun ÖZERDEM
3- İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NDAN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE'NİN VE ALMANYA'NIN BATI POLİTİKALARI
   Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Yahya SUZAN
4- EBÛ NUVÂS VE ZÜHDİYELERİ
   Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Yasin KURBAN
5- DİNİ MÜEYYİDE BAKIMINDAN TRAFİK SUÇLARI
   Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Abdulvahid SEZEN
6- TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI VE DİNDARLIK İLİŞKİSİ
   Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Mutluhan TAŞ
7- TÜRK - İSLAM DÜŞÜNCE SİSTEMİNDE VARLIK KAVRAMININ ESTETİK DIŞAVURUMU
   Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Emet Egemen ASLAN
8- SEPET FIRIN YAPIMI VE SEPET FIRIN PİŞİRİM TEKNİĞİ
   Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Birsen LİMON
9- ÇAĞDAŞ TÜRK SANATINDA KİMLİK ARAYIŞI VE KÜLTÜREL DİYALEKTİK
   Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Harun Hilmi POLAT
10-SANATTA YABANCILAŞMA: AVANDARD'IN TUTUMU MU ?
   Tam Metin
 ]]>
dm-pg-icon-300x300 Ayhan DEREKO 1- OYUN KAVRAMI   Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Mustafa CİHAN
2- KARL JASPERS’TE VAROLUŞ VE TARİHSELLİK
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Fahri TÜRK – Füsun ÖZERDEM
3- İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDAN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE’NİN VE ALMANYA’NIN BATI POLİTİKALARI
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Yahya SUZAN
4- EBÛ NUVÂS VE ZÜHDİYELERİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Yasin KURBAN
5- DİNİ MÜEYYİDE BAKIMINDAN TRAFİK SUÇLARI
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Abdulvahid SEZEN
6- TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI VE DİNDARLIK İLİŞKİSİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Mutluhan TAŞ
7- TÜRK – İSLAM DÜŞÜNCE SİSTEMİNDE VARLIK KAVRAMININ ESTETİK DIŞAVURUMU
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Emet Egemen ASLAN
8- SEPET FIRIN YAPIMI VE SEPET FIRIN PİŞİRİM TEKNİĞİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Birsen LİMON
9- ÇAĞDAŞ TÜRK SANATINDA KİMLİK ARAYIŞI VE KÜLTÜREL DİYALEKTİK
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Harun Hilmi POLAT
10-SANATTA YABANCILAŞMA: AVANDARD’IN TUTUMU MU ?
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 SBArD 20. Sayı
20. sayıyı tek pdf halinde indirmek için lütfen aşağıdaki pdf simgesine tıklayınız.
  Tam Metin
]]>
http://www.sbard.org/sbard-20-sayi/feed/ 0