Breaking News

SBArD 6. Sayı

dm-pg-icon-300x300 SBArD 6. SAYI
  • Hukuk Bölümü
  • 1- Fazıl Hüsnü ERDEMYARGININ, SİYASİ İKTİDAR VE DEVLET İKTİDARI KARŞISINDA BAĞIMSIZLIĞI SORUNU
  • 2- Thomas SUTTER-SOMM, Felix KOBEL, (Çevr.: Zafer ZEYTİN)
  • İSVİÇRE MAL REJİMİ HUKUKUNUN YENİLENMESİNE İHTİYAÇ VAR MIDIR?
  • 3- İlyas DOĞAN
  • VATANINDA YAŞAMA HAKKI VE SÜRGÜNÜN DEVLETLER HUKUKUNDAKİ HUKUKİ NİTELİĞİ
  • 4- Ali AYLİ
  • SİGORTA ETTİRENİN SÖZLEŞMENİN KURULUŞUNDAKİ İHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİN, TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI ÇERÇEVESİNDE YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
  • 5- Mustafa Şenay CANORUÇ
  • ANAYASA HUKUKU AÇISINDAN BAŞLIK PARASI GELENEĞİ
  • 6- Gürsel KAPLAN
  • 5216 SAYILI BÜYÜKŞEHİR KANUNU İLE 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNA GÖRE BELEDİYE MECLİS KARARLARI ÜZERİNDEKİ DENETİM
  • 7- Murat KANDEMİR
  • İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINDAKİ İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞVEREN TARAFINDAN FESHİ
  • 8- Refik KORKUSUZ
  • İŞE İADEYE İLİŞKİN YARGILAMA YÖNTEMİ VE TÜRK HUKUKUNDAKİ UYGULAMASI
  • 9- Recep GÜLŞEN
  • YENİ TÜRK CEZA KANUNU VE MİLLETLERARASI CEZA HUKUKU BAĞLAMINDA "NON BİS İN İDEM" İLKESİ
  • 10- Songül ATAK
  • İNSAN HAKLARI KOMİTYESİ VE BİREYSEL ŞİKÂYET YÖNTEMİ
  • 11- İlknur ULUĞ
  • AİLENİN KORUNMASINA DAİR KANUN ÇERÇEVESİNDE AİLE İÇİ ŞİDDETİN ÖNLENMESİ
  • 12- Nihat TAŞDELEN
  • MALİ MESULİYET SİGORTALARINDA RİZİKONUN GERÇEKLEŞMESİ HALİNDE İHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜ
  • 13- M. Sezgin TANRIKULU & Serdar YAVUZ
  • İNSAN HAKLARI AÇISINDAN OLAĞANÜSTÜ HAL'İN BLANÇOSU
  • 14- TMK'NİN 166 INCI MADDESİNDE DÜZENLENEN BOŞANMA NEDENLERİ
  • Sosyoloji, İlahiyat, Tarih ve Dil ve Edebiyat Bölümü
  • 1- Ahmet CİHAN
  • GELENEKSEL TOPLUMSAL YAPINA GENÇLERİN EVLENME İSTEKLERİNİ SEMBOL VE İŞARETLER KULLANARAK İFADE ETME EĞİLİMLERİ
  • 2- Ahmet KELEŞ
  • İSLAM İKTİSAT ZİHNİYETİNİN OLUŞMASINDA ZÜHD HADİSLERİNİN ROLÜ
  • 3- Ejder OKUMUŞ
  • TÜRKİYE'DE MARJİNAL BİR GRUP OLARAK ABDALLAR
  • 4- Kenan Ziya TAŞ
  • 20. YÜZYILIN BAŞINDA GÜNEYDOĞU ANADOLU'DAKİ AZINLIK / ERMENİ OKULLARI
  • 5- Ahmet TARCAN
  • LE POUVOIR THERAPEUTIQUE LANGAGE OU LINGUO-THERAPIE
  • 6- Mehmet HAZAR
  • TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE İÇİNDE 'O' VE 'Ö' ÜNLÜSÜ BULUNAN YABANCI KELİMELER
  • 7- İdris KADIOĞLU
  • HAYATINI MİLLETİNE ADAYAN ŞARK BİLGİNİ ALİ EMÎRÎ ve CEVÂHİRÜ'L-MÜLÛK'U
  • 8- Mustafa AVCI
  • OSMANLI CEZA HUKUKUNA GENEL BİR BAKIŞ
  • 9- Mehmet ŞİMŞEK
  • SÜRYANİ KADİM ORTODOKS KİLİSESİ PATRİKHANE NİZAMNAMESİ
   Tam Metin
 

SBArD 5. Sayı

dm-pg-icon-300x300 Ahmet KANKAL
1- ERMENİ EDEBÎ ESERLERİNDE ERMENİLERİN TÜRK DEVLETİNE VE TÜRK TOPLUMUNA BAKIŞLARI
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Ejder OKUMUŞ
2- BOŞ ZAMANLAR ve İSLAM
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Ejder OKUMUŞ
3- OSMANLILAR'DA SİYASAL BİR KURUM OLARAK ADÂLET DAİRESİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Cahit BAŞDAĞ
4- TÜRKÇE ORGAN ADLARINDA KELİME SONU -k ÜNSÜZÜ VE ÇOKLUK
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Seyit Ahmet ATAK
5- SPİNOZA'DA ÖZGÜRLÜK KAVRAMININ YERİ VE ÖNEMİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Levent MERÇİN
6- PİAGET VE KOHLBERG'İN AHLAK (MORAL) GELİŞİM KURAMLARININ ÖZELLİKLERİ VE KARŞILAŞTIRILMASI
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Mehmet Ali SARI
7- FARABİ EPİSTEMOJİSİNDE AKIL
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Bilgehan ÇETİNER
8- DIE ANWENDUNG DES 305 BGB BEI KAUFVERTRÄFEN IM INTERNET
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 SBArD 5. sayı
5. sayıyı tek pdf halinde indirmek için lütfen aşağıdaki pdf simgesine tıklayınız.
  Tam Metin

SBArD 4. Sayı

dm-pg-icon-300x300 Ahmet KANKAL
1- ERMENİ TOPLUMUNDA VE AİLE HAYATINDA KADIN
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Ahmet CİHAN
2- KADIN VE ERKEK GRUP ARASINDAKİ EŞİTSİZLİK
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Mehmet Salih ERPOLAT
3- XVI. YÜZYILDA ERGANİ SANCAĞI'NDAKİ GAYRİMÜSLİM İSKÂN YERLERİ İLE ŞAHIS İSİMLERİ HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Mehmet Salih ERPOLAT
4- CİZYE DEFTERLERİNİN SOSYAL VE İKTİSADİ TARİH ARAŞTIRMALARI AÇISINDAN ÖNEMİ: DİYARBAKIR ÖRNEĞİ
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 İdris KADIOĞLU
5- BAĞDATLI RÛHİ'NİN TERKÎB- BENDİNDE SOSYAL GERÇEKLER VE TENKİT
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 İbrahim ÖZCOŞAR
6- OSMANLI MAHKEMELERİNDE MUHZIR KAVRAMI
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Seyit Ahmet ATAK
7- STOA FELSEFESİNİN İNSAN KAVRAMINA VE HAKLARINA YÜKLEDİĞİ DEĞERLER
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Ramazan GÜNAY
8- OĞUZLARDAN OSMANLIYA DİYARBAKIR
  Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 SBArD 4. sayı
4. sayıyı tek pdf halinde indirmek için lütfen aşağıdaki pdf simgesine tıklayınız.
  Tam Metin

SBArD 3. sayı

 

dm-pg-icon-300x300 Mesut ERDAL
1- KUR'AN'IN ÖNGÖRDÜĞÜ AYDIN TİPİ ÜZERİNE
   Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Hüseyin Fazlı ERGÜL
2- ZAMAN YÖNETİMİ
   Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Kenan YAKUBOĞLU
3- BİLGİ - BİLİM, BİLGİ - İNANÇ İLİŞKİSİ
   Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Mustafa SARIBIYIK
4- SİMAVDA KADISIOĞLU ŞEYH BEDREDDİN MAHMUT
   Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Mehmet Salih ERPOLAT
5- ERGANİ'DEKİ ZİYARETGÂHLAR VE BU ZİYARETGÂHLARIN GÜNÜMÜZDEKİ DURUMU
   Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Nimetullah AKIN
6- DIE REFLEXION DER BIBLISCHEN LEGENDEN AUF DIE ISLAMISCHEN GESCHICHTSÜBERLIEFERUNGEN
   Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Uğur ATAN
7- ANİMASYONUN KÜLTÜR AKTARIMINDAKİ YERİ
   Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Mehmet HAZAR
8- ÖZBEKİSTAN'DA NEVRUZ TÖRENLERİ VE MERASİMLERİNİN ÖZBEK HAYATINDAKİ YERİ
   Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Mehmet HAZAR
9- ANAYASA SÖZLÜĞÜNDE GEÇEN BAZI KELİMELER ÜZERİNE
   Tam Metin
dm-pg-icon-300x300 Ahmet TARCAN
10- DOLTO'DA ÖLÜM KAVRAMI VE GÖSTERGEBİLİMSEL BİR BAKIŞ AÇISI
   Tam Metin